6 september 2016

Het nieuwe collegejaar weer is aangebroken. Dat betekent voor de studenten ongetwijfeld weer een grote investering in boeken, collegegeld en andere zaken. Mag u als ouders de studiekosten voor uw uit- of thuiswonende kinderen betalen? Of ziet de Belastingdienst hier een schenking in, met heffing van schenkbelasting tot gevolg?Studeren is een dure hobby. De overheid draagt hierin bij door middel van studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat onder andere uit een lening en een prestatiebeurs. De prestatiebeurs is afhankelijk van onder andere het inkomen van de ouders. Ouders worden geacht naar draagkracht bij te dragen in de studiekosten van de kinderen.

Deze ouderlijke bijdrage wordt berekend door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De lening is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Iedereen mag maximaal € 1.027 per maand lenen gedurende maximaal 7 jaar. Na de studie moet de lening terugbetaald worden. Om te voorkomen dat uw kind een studieschuld opbouwt, draagt u wellicht meer bij in de studiekosten dan de ouderlijke bijdrage.

Is dit een belaste schenking?

Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven dat een bijdrage van een ouder aan het kind voor zijn studie normaal gesproken niet is belast met schenkbelasting. Dat geldt in ieder geval voor een bijdrage voor een reguliere studie als uw studerende kind nog geen 21 jaar is, of als uw kind een studie volgt die hij voor zijn 21e jaar is begonnen.

Is uw kind al 21 jaar of ouder wanneer het een studie gaat volgen, dan kan weliswaar sprake zijn van een schenking, maar zal de schenking veelal vallen onder de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.

Dit geldt eveneens voor de door de DUO berekende ouderbijdrage die u betaalt en ook voor de situatie dat u de kosten van studie en levensonderhoud voor uw kind betalen om te voorkomen dat het kind bij de DUO een studieschuld opbouwt.

Er zijn uitzonderingen. Als uw zoon of dochter zelf een hoog inkomen of vermogen heeft en daardoor niet financieel afhankelijk is van een ouderlijke bijdrage, zal een natuurlijke verbintenis niet snel aan de orde zijn.

Wilt u als ouder bijdragen aan de aflossing van een bij de DUO opgebouwde studieschuld, ook dan zal u minder snel de vrijstelling wegens het voldoen aan een natuurlijke verbintenis krijgen. Immers, de gunstige leningsvoorwaarden en terugbetalingscondities zullen niet snel leiden tot betalingsproblemen bij uw zoon of dochter. U kunt nog wel altijd gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting van € 5.304 of de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling van € 25.449.

Wilt u hier meer informatie over hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Estate Planner, drs R. van Schie