Solide, betrouwbaar en toonaangevend

Corporate Finance

Ondernemingen gaan door verschillende fases. Ook uw onderneming. In welke fase bevindt de onderneming zich, bent u nog op schema voor het realiseren van uw toekomstplannen, welke ijkmomenten heeft u daarvoor en hoe meet en stuurt u bij? Wat is uw horizon met uw onderneming? En als die er is, is uw onderneming dan klaar voor de overdracht en materialiseert u ook de gewenste prijs? Tal van vragen die iedere ondernemer zich vroeg of laat zal stellen. Om die vragen te beantwoorden is veelal deskundige kennis en kunde onmisbaar. HLG staat u graag bij.

BUSINESS VALUATION

“Wat is mijn bedrijf waard?” Een vaak gestelde vraag door ondernemers of aandeelhouders in de situaties van bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht binnen de familie of verkoop aan derden, een conflict tussen aandeelhouders of in de verdrietige situatie van overlijden of bij echtscheiding.
Een vraag die specialistische kennis vraagt om afdoende te worden beantwoord. Met antwoorden op vragen over onder andere de omvang, het risicoprofiel (geëiste rendement), de branche en de financiële resultaten van de onderneming, toekomstperspectief, economische omgeving en invloeden, houdt een bedrijfswaardering de ondernemer een spiegel voor: waar staat de onderneming en hoe succesvol is of kan zij zijn?

REGISTER VALUATOR

Van oudsher was de accountant de deskundige op het gebied van waardebepaling van ondernemingen. Inmiddels wordt het vakgebied Corporate Finance vanwege de noodzakelijke kennis als (overkoepelend) specialistisch vakgebied gezien. Deze specialisten hebben een postdoctorale opleiding op het gebied van Business Valuation. Zo ook de specialisten van HLG.

HLG beschikt over deskundigen op het gebied van bedrijfswaardering oftewel Business Valuation.
Een Register Valuator is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in de bepaling van de waarde van een onderneming. Het waarderen van bedrijven door een Register Valuators is een relatief nieuw vakgebied. Niettemin vinden steeds meer ondernemers, juristen, notarissen en andere specialisten en beroepsbeoefenaars de weg naar de Register Valuator. Hetzij bij een bedrijfsoverdracht, overname of geschillen.

HLG richt zich op de volgende gebieden van bedrijfswaarderingen:

 • Aan- en Verkoop van ondernemingen
 • Management buy out / Management buy inn
 • Due diligence
 • Werknemersparticipatie
 • Aandelen of ondernemingswaardering bij echtscheiding of geschillen tussen aandeelhouders
 • Vererving
 • Bedrijfsopvolging bij familiebedrijven
 • Strategische en bedrijfseconomische besluitvorming

WAARDERING ALS ONDERDEEL VAN BEDRIJFSVOERING IN HET MKB

De waardering van een onderneming is een investering die haar waarde moet bewijzen. Zij hoeft niet altijd gericht te zijn op een verkoop of afwikkeling en berusting bij geschillen. Een waardering kan in vele gevallen juist worden gebruikt worden om de waarde van de onderneming te verbeteren als onderdeel van het strategische beleid voor een eventuele verkoop op termijn, maar zeker ook voor het verbeteren van de operationele kasstroom, hetgeen weer mogelijk maakt blijvend te kunnen investeren en te groeien. Een waarderingsrapport gebruiken als stuurinstrument kan kostbaar zijn en is veelal weggelegd voor de grotere ondernemingen. HLG gelooft namelijk dat ook de kleinere MKB baat kan hebben bij een proces van regelmatig meten van de waardeontwikkeling van het bedrijf. HLG heeft om die reden de HLG Quickscan Waarde Indicatie en Creatie ontwikkeld.

DE HLG QUICKSCAN WAARDE INDICATIE

HLG heeft een rapportage met een quickscan waarde-indicatie (“light versie rapportage”) ontwikkeld die niet zozeer dient om de exacte waarde van de onderneming te bepalen, maar als een waarde ijk-punt kan dienen. Deze rapportage is zeer bruikbaar bij het identificeren en analyseren van elementen waaraan gewerkt kan en moet worden om de waarde te verhogen (de waarde verhogende factoren/’value drivers’). Deze rapportage kan periodiek worden geüpdatet ter monitoring van de progressie die gemaakt wordt.

WAARDECREATIE

De waardering van een onderneming is veel meer dan alleen een ad-hoc instrument dat bij bijzondere gebeurtenissen wordt ingezet. Het met enige regelmaat de onderneming te waarderen door toepassing van de quickscan waarde indicatie van HLG beschikt u over een zeer geschikte management tool en meetinstrument dat als een van de uitgangspunten voor waardemanagement kan dienen. U creëert bewustzijn in de mate waarin de onderneming verkoopklaar is en van de waarde bepalende factoren van uw onderneming. Een onderneming met winstoogmerk mag verschillende missies hebben, in de kern dient ze maar één doel: een zo hoog mogelijke waarde creëren voor de aandeelhouders.

Onze sterke punten

 • Bewezen resultaat
 • Diplomatiek
 • Transparant
 • Veel ervaringen met familiebedrijven

Wij helpen u graag verder

Carlos Apapoe
Telefoon +31 (0)6 55335456