Nieuws

Goede voornemens; wilt u duurzaam een goed doel steunen én fiscaal voordeel genieten?

26 januari 2016

Doneer dan door middel van een periodieke gift! Vroeger kon dit alleen met tussenkomst van een notaris. Tegenwoordig kan dat ook door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de gever en de instelling van het goede doel. Deze schriftelijke overeenkomst wordt ook wel “onderhandse akte” genoemd. Waarom?  Het is voor de gever mogelijk om op […]

Lees meer

Tot waar schenken in 2016?

26 januari 2016

Tot waar schenken in 2016?   Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen om belastingvrij te schenken aan uw kinderen. Welke bedragen mag u in 2016 belastingvrij schenken? U leest het in dit artikel. Tevens vindt u in dit artikel een vooruitblik naar 2017. In dat jaar mag er weer een eenmalige extra schenking voor de […]

Lees meer

DGA Aspecten

26 januari 2016

Aan het begin van het jaar duiden wij een 4-tal punten die van belang zijn voor de DGA. Gebruikelijk loon: Als DGA moet u zichzelf een salaris toekennen van hetgeen gebruikelijk is voor uw functie, maar tenminste van € 44.000 Bij de  berekening van wat gebruikelijk is mag u een doelmatigheidsmarge van 25% in aftrek […]

Lees meer

Ambitie Randmeren magazine – Maatschappelijke betrokkenheid

25 januari 2016

Meer vanuit ons enthousiasme dan gebaseerd op een bewust MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn wij actief bij meerdere maatschappelijke projecten. Jaarlijks gaan we met de collega’s op stap met Matchpoint. Zijn we betrokken bij de organisatie van ‘Maatschappelijke Beursvloeren’ en hebben we zitting in diverse stichtingsbesturen. Activiteiten die veel tijd kosten maar volgens MVO […]

Lees meer

Ouderentoeslag vervalt – pensionado’s met toeslagen of eigen bijdrages opgelet!

12 oktober 2015

Heeft u of uw partner AOW? Heeft u een klein inkomen, heeft u vermogen en: • ontvangt u zorg- en/of huurtoeslag van de Belastingdienst? • betaalt u eigen bijdrage voor zorg met verblijf, voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg aan het CAK? Laat dan beoordelen of u dit najaar nog in actie moet komen! […]

Lees meer

Toegankelijkheid Innovatiebox verandert

12 oktober 2015

De Innovatiebox verandert uiterlijk in 2021. Dat is sinds vorige week bekend. Maandag 5 oktober presenteerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een actieprogramma. Dit programma leidt ertoe dat dat de nieuwe insteek voor de Innovatiebox vooral consequenties heeft voor grote ondernemingen en multinationals. Deze inperking is onderdeel van nieuwe regels en afspraken […]

Lees meer

De Wet aanpak schijnconstructies: wat betekent dit voor u?

12 oktober 2015

Op 1 januari 2016 gaat de Wet aanpak schijnconstructies van start. En dat betekent dat er tenminste drie dingen veranderen voor u: • U mag het wettelijke minimumloon alleen nog via de bank betalen. Dus niet contant. • Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor verrekening of inhouding door de werkgever. • De opdrachtgever is […]

Lees meer

Goed en slecht nieuws over de ‘jaloezietax’

12 oktober 2015

Een onrechtvaardige belastingheffing: zo kijken velen aan tegen de heffing in box 3. De rente op spaarrekeningen is 1,2%. De belastingheffing is precies even hoog. En dat betekent een tarief van 100% belasting. Feitelijk teert u op deze manier in op uw vermogen. Zeker als we daarbij rekening houden met de inflatie. Maar er is […]

Lees meer