Nieuws

Internationaal: invoerrechten, vrij of niet?

15 september 2016

Een expat die tijdelijk in een ander land werkt en woont, kan daar mooie en duurzame consumptiegoederen vaak voor minder geld kopen dan in Nederland. Een auto bijvoorbeeld. Die goederen kan hij bij terugkeer naar Nederland vrij van invoerrechten importeren, als onderdeel van zijn verhuisboedel, mits hij zijn ‘normale verblijfplaats’ in dat andere land had. […]

Lees meer

Partneralimentatie

15 september 2016

Bent u als DGA in een echtscheidingsprocedure beland? En heeft u een woordenwisseling over de hoogte van de partneralimentatie? Houd dan rekening met het volgende. De hoogte van de partneralimentatie is afhankelijk van uw draagkracht en daarvoor zijn al uw schulden van belang. Ook de schuld die u in rekening-courant heeft aan uw BV. Uw […]

Lees meer

Veranderingen in Ziektewet en Wet Gedeeltelijke ArbeidsongeschiktenPer 1 januari 2017 verandert er iets in de wetgeving voor zieke werknemers. De wet WGA-Flex en WGA-Vast worden samengevoegd. Wat betekent dit voor u als werkgever?

15 september 2016

Per 1 januari 2017 verandert er iets in de wetgeving voor zieke werknemers. De wet WGA-Flex en WGA-Vast worden samengevoegd. Wat betekent dit voor u als werkgever? Uw werknemer meldt zich ziek. Dat betekent dat u het loon voor deze werknemer doorbetaalt zolang hij ziek in dienst is. Deze situatie duurt normaliter twee jaar. Eindigt […]

Lees meer

Huuraftrek thuiswerkende zzp’ers

15 september 2016

Thuiswerkende zzp’ers met een huurhuis kunnen hun huurkosten aftrekken Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Een zelfstandige in de bouw, die een werkkamer in zijn huis mede gebruikt voor administratie, acquisitie en planning, wilde (een deel van) zijn huurlasten ten laste van zijn winst brengen. Het Gerechtshof in Den Haag wees […]

Lees meer

Studiekosten of schenking?

15 september 2016

Het nieuwe collegejaar weer is aangebroken. Dat betekent voor de studenten weer een flinke investering in boeken, collegegeld en andere zaken. Mag u als ouders de studiekosten voor uw uit- of thuiswonende kinderen betalen? Of beschouwt de Belastingdienst dit als een schenking, met heffing van schenkbelasting tot gevolg? Studeren is een dure hobby. De overheid […]

Lees meer

De (on-)rechtvaardigheid van de belastingheffing over vermogen en beleggingen

28 juni 2016

  Sinds 2001 kennen wij in Nederland de vermogensrendementsheffing. De laatste jaren is er veel discussie over de hoogte van het behaalde rendement. De Hoge Raad heeft hier op 10 juni haar visie op gegeven. Per 1 januari 2017 verandert er een en ander in de regeling. Wij zochten het voor u uit. Vermogensrendementsheffing is […]

Lees meer

De afwaardering van een lening

28 juni 2016

U sluit een zakelijke lening af. Vaak blijkt vervolgens dat De Belastingdienst aanneemt dat er sprake is van een onzakelijke lening. En het verlies op een onzakelijke lening is niet aftrekbaar. De bewijslast is moeizaam. Wat is de huidige stand van zaken omtrent dit vraagstuk? Allereerst: wanneer is iets een onzakelijke lening? Als de geldlening […]

Lees meer

Maximaal voordeel op inkomens rond het minimumloon vanaf 2017

28 juni 2016

Heeft u personeel in dienst tegen een verloning van maximaal 120% van het minimumloon? Dan kunt u profiteren van het lage-inkomensvoordeel (LIV). De regeling gaat van start in januari 2017. Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die vanaf januari 2017 personeel in dienst hebben tegen verloning van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. De […]

Lees meer