Persoonlijk, transparant en duidelijk

Online oprichten BV

Onze aanpak: eerst de mens, dan de cijfers

Samenwerking verloopt soepeler als er sprake is van een ‘klik’. Daarom zeggen we: eerst de mens, dan de cijfers. U krijgt een vast contactpersoon in een vast team met kenners. Een overkoepelend relatiebeheerder of een vennoot is uw contactpersoon.
Een team bestaat uit vakspecialisten die nodig zijn voor uw bedrijf. Zo kan een team bestaan uit een accountant, een fiscalist en als dat nodig is een administrateur.

aanpak

Onze deskundigheid: vergunningen en beroepsverenigingen

Vanzelfsprekend beschikt HLG over de vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles. Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), na een toetsing van ons kwaliteitsbeheersingssysteem. Dit maakt ons de geschikte partner voor ondernemingen die wettelijk verplicht zijn om een accountantscontrole te laten uitvoeren.

Ook zijn we aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Reviews (collegiale toetsing) van collega’s stellen vast of ons kantoor voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook het constant op peil houden van de deskundigheid is een van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening.

SRA

NBA

RB

 

REP

NIRV