Klachtenprocedure

Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier, dat u kunt opvragen bij ons secretariaat. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan

Meer weten over onze klachtenprocedure? Download u dan de bijlage HLG Klachtenprocedure (pdf)