Nieuws

Netwerken in Bangkok

24 april 2023

Tijdens de IRGlobal conferentie in Bangkok sprak Gerard de Gooijer over de internationale activiteiten van HLG en waarom het zo belangrijk is om onderdeel te zijn van het IR Global netwerk.   Heeft uw bedrijf internationale ambities en wilt u daar graag meer over weten? U bent van harte welkom op ons kantoor in Leusden of Amsterdam.

Lees meer
Ashraf

Internationale dienstverlening

4 april 2023

Van de klanten die wij bedienen in Nederland krijgen wij regelmatig de vraag of wij hen kunnen adviseren bij internationaal zakendoen, vestigen in het buitenland of andere fiscale vragen. We bedienen ook een groot aantal klanten in het buitenland. Internationale netwerken Om aan deze vraag te voldoen is HLG aangesloten bij verschillende internationale netwerken waaronder […]

Lees meer
Belastingdienst

Horizontaal Toezicht

4 april 2023

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst en de accountant en adviseur van de belastingplichtigen, waarbij het wederzijdse vertrouwen centraal staat. Het toezicht verschuift hierbij van controle achteraf naar afstemming vooraf. Ook HLG heeft een convenant met de Belastingdienst afgesloten. Wij hebben een kwaliteitssysteem dat door de Belastingdienst wordt erkend en vertrouwd. […]

Lees meer

Gebruikelijk loon

4 april 2023

Het gebruikelijke salaris voor een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is per 2023 vastgesteld op minimaal € 51.000. De DGA is bestuurder van de eigen BV en werknemer van de eigen BV. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf een te laag salaris uitbetaalt, is in de wet een regeling gebruikelijk salaris opgenomen. Dit vereist dat de DGA […]

Lees meer

Update bedrijfsopvolgingsregeling

21 februari 2023

Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is het mogelijk om een onderneming (onder voorwaarden) fiscaal vriendelijk te schenken of te laten vererven. Wat betekent dit in de praktijk? Wanneer de waarde van het ondernemingsvermogen niet meer bedraagt dan € 1.205.871 (bedrag 2023) is bij schenken/erven geen successierecht verschuldigd. Als het ondernemingsvermogen meer waard is, geldt […]

Lees meer
Spaarvarkentje met geld

Papieren schenkingen

21 februari 2023

Hoewel de jubelton per 1 januari 2023 is verlaagd (zie ons eerder gepubliceerde item) zijn er nog wel andere manieren om vermogen fiscaal vriendelijk naar de volgende generatie over te doen, zoals papieren schenkingen. U kunt tijdens uw leven bedragen schenken aan uw nabestaanden en deze vervolgens schuldig blijven. Uw nabestaanden hebben dan een vordering […]

Lees meer
Blauwe enveloppe van Belastingdienst en briefpapier van HLG accountants en adviseurs

Tijdig aanvragen voorlopige aanslagen

21 februari 2023

Onlangs stond in onze nieuwsbrief dat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd zou worden van 8% naar 10,5%. Het Ministerie van Financiën heeft een dag later bepaald dat de verhoging toch niet nu wordt doorgevoerd.  Ondanks dat blijft het van groot belang om de voorlopige aanslag goed te beoordelen. Gedurende de coronacrisis was de belastingrente […]

Lees meer
Married couple

DGA en netto-inkomen in de huwelijkse voorwaarden

22 december 2022

Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de DGA alleen het daadwerkelijk van de BV genoten arbeidsinkomen behoort.

Lees meer