13 juni 2015

Erkend leerbedrijf?

Laat vóór 15 september 17:00 je subsidieregeling praktijkleren 2015 aan vragen!

Heb je als erkend leerbedrijf een praktijkleerplaats gerealiseerd gedurende de periode 1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015 voor studenten in het vmbo, mbo, hbo of promovendi, dan kun je in aanmerking komen voor subsidie.

Doel en uitbetaling van de regeling

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de werkgever voor het begeleiden van een student. Kenmerkend is dat deze begeleiding gericht is op het behalen van een erkend diploma. Dit jaar staat het budget voor toekenning van de subsidie helaas niet vast (vorig jaar was dit maximaal € 2.700,- per aanvraag). Dat neemt uiteraard niet weg dat het loont om de aanvraag te laten doen. De hoogte van de subsidie wordt na 15 september 2015 aan de hand van alle aanvragen per onderwijscategorie berekend. Uiterlijk 15 december 2015 zal de uitbetaling aan de werkgever plaats vinden.

Voorwaarden en aandachtspunten subsidie– De ondernemer moet geregistreerd zijn als erkend leerbedrijf

  • De opleiding moet geregistreerd zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
  • De ondernemer moet beschikken over een geldige praktijkleerovereenkomst tussen onderwijsinstelling, werkgever, deelnemer en kenniscentrum.
  • De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.
  • De werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de student blijkt.
  • BOL studenten, deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
  • Voltijd HBO of WO studenten komen eveneens niet in aanmerking voor deze subsidie.
  • De subsidie moet uiterlijk 15 september om 16:59 zijn aangevraagd. Wij beschikken over de benodigde certificaten om de aanvraag te kunnen doen.

Voordeel in 2015

De subsidie zal uiterlijk op 15 december 2015 worden uitbetaald. Neem tijdig contact met ons op om de aanvraag in te laten dienen.