21 oktober 2015

Ouderentoeslag

Heeft u of uw partner AOW? Heeft u een klein inkomen of heeft u een vermogen en:

  • Ontvangt u zorg- en/of huurtoeslag van de Belastingdienst?
  • Betaalt u eigen bijdrage voor zorg met verblijf, voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg aan het CAK?

Laat dan beoordelen of u dit najaar nog in actie moet komen!

Waarom?

Per 1 januari 2016 komt de ouderentoeslag te vervallen. Dit is een belastingvoordeel in de vorm vna een vrijstelling voor AOW’ers met een laag inkomen die vermogend zijn. Denk aan spaargeld, aandelen of onroerend goed. De hoogte van de vrijstelling die nu geldt is inkomensafhankelijk en schommelt tussen € 0,- en maximaal  € 28.236,-.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

Is uw vermogen (bezittingen min eventuele schulden) op 1 januari 2016 meer dan het heffingsvrije vermogen, dus € 21.437,- en voor de fiscale partners € 42.874,-? Dan betaalt u hierover inkomstenbelasting in box 3. Ontvangt u op dit moment huurtoeslag en betaalt u straks box 3-Belasting? Dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Ontvangt u op dit moment zorgtoeslag? Dan wordt het inkomen uit box 3 bij uw overige jaarinkomen en eventueel dat van uw partner geteld. Dit leidt tot een lagere zorgtoeslag. Soms vervalt zelfs de zorgtoeslag. Betaalt u een eigen bijdrage voor verzorgings- of verpleeghuizen, voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg? Dan brengt het vervallen van deze vrijstelling met zich mee dat u een hogere eigen bijdrage moet betalen.

Wat kunt u doen

Wij adviseren u ervoor te zorgen dat uw vermogen onder het heffingsvrije vermogen uitkomt, in elk geval op 1 januari van elk aankomend kalenderjaar. Dit geldt voor uw eigen vermogen, maar ook voor eventueel gezamenlijk vermogen. Hoe kunt u dit doen?

Doe bijtijds een schenking aan kinderen of uw kleinkinderen! Dit geldt ook voor schenken onder schuldigerkenning. Dit laatste is een notariële actie. Let u daarbij ook op de drempels voor schulden in box 3! Geef uw geldt tijdig uit. Denk hierbij ook aan het betalen van belastingschulden, vakanties, de zorgpremie of ander verplichte kosten die in één keer betaald kunnen worden.

  • Los vroegtijdig de hypotheek voor uw eigen woning af.
  • Leen op tijd geld aan uw eigen B.V., dit kan onder voorwaarden uitkomst bieden.

Meer weten? Laat u adviseren! Wij nemen uw situatie graag persoonlijk met u door.

 

 

De gelukkige winnaars van de HLG James Bond Quiz zijn:

1e prijs : H.G. van den Ham Vastgoed BV
2e prijs : Limeux BV
3e prijs : Gram Beheer BV

Van harte gefeliciteerd!