13 juni 2015

Gunstige investeringsregelingen!

Maximaal € 15.000,- subsidie naast de fiscaal gunstige investeringsregelingen voor het verwijderen van asbest icm het plaatsen van zonnepanelen!

Bent u (voormalig) agrarisch ondernemer of eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok en wilt u het verwijderen van uw asbestdak(en) combineren met het plaatsen van zonnepanelen? De subsidie is een stimuleringsmaatregel om het verwijderen van asbest te versnellen die via uw provincie wordt uitgevoerd. De voorwaarden van deze regeling kunnen per provincie verschillen, kijk ophttp://www.asbestvanhetdak.nl naar de specifieke voorwaarden.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 15.000 subsidie per aanvrager. Het moet daarbij gaan om minimaal 250 m2 verwijderd asbest en de sanering moet gepaard gaan met de plaatsing van zonnepanelen met een minimale capaciteit van 5kW-piekvermogen.

Agrarisch ondernemers kunnen naast de door de provincie verstrekte subsidie en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), tevens in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) op het verwijderen van de asbest. Voor het plaatsen van de zonnepanelen, kunnen agrarisch ondernemers naast de subsidie en de KIA nog voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en VAMIL in aanmerking komen.

Asbest: de KIA houdt in dat maximaal 28% van de investeringskosten in aftrek gebracht wordt op de belastbare winst. MIA, voor het verwijderen van het asbestdak houdt in dat 36% extra in aftrek gebracht mag worden op de fiscale winst. Daarnaast mag door middel van gebruik te maken van de VAMIL maximaal 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment worden afgeschreven.

Zonnepanelen: ook de KIA geldt ten aanzien van de investering op zonnepanelen. Hiernaast mag nog door de EIA maximaal 41,5% van de investeringskosten in aftrek gebracht worden op de belastbare winst, als geïnvesteerd wordt in zonnepanelen met meer dan 25 kW-piekvermogen. Door gebruik te maken van de VAMIL geldt tevens een afschrijvingsmogelijkheid van maximaal 75% van de investeringskosten.

Let op: het kunnen aanmelden voor deze subsidie is opengesteld tot 1 september 2015 (maar afwijkende (eerdere) data, kunnen per provincie verschillen) en de werkzaamheden moeten daarnaast uiterlijk 31 oktober 2015 zijn uitgevoerd. Binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, dient de MIA/VAMIL/EIA aangemeld te zijn. Voor de KIA geldt geen aparte aanmelding.

Kortom: het verlenen van de subsidie in combinatie met de fiscale investeringsregelingen, kunnen deze duurzame investering zeer aantrekkelijk maken. Interessant? Informeer tijdig naar de mogelijkheden!