Nieuws

11 mei 2020

We zijn inmiddels alweer een aantal weken op weg in de Coronacrisis. Voor een hoop ondernemers betekent dit dat ze van de gebaande paden af moeten gaan om hun onderneming te redden. Gelukkig zijn er slimme oplossingen om uiteindelijk het jaar 2020 mogelijk met een positief saldo te kunnen afsluiten.

FISCALE CORONARESERVE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Bedrijven die onder de VPB vallen, kunnen de verwachtte verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019 wat een liquiditeitsvoordeel oplevert. Normaal gesproken kun je de verliezen van 2020 pas bij de aangifte van de VPB 2020 laten verrekenen, feitelijk dus pas volgend jaar. Om bedrijven te helpen, wordt het nu mogelijk gemaakt om deze verrekening eerder te doen. Dat betekent dat het verwachtte verlies voor 2020 als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 kan worden gebracht. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

VERSOEPELING URENCRITERIUM

Om aanspraak te maken op de zelfstandigenaftrek moeten ondernemers minimaal 1.225 uren aan hun onderneming besteden. Door de Coronacrisis komen veel ondernemers niet aan dit aantal uren. Om te voorkomen dat zij het recht op de zelfstandigenaftrek verliezen, gaat de belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 vanuit dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook al is dit niet het geval. Ook ondernemers die sterk seizoen-afhankelijk werken, vallen onder deze regeling.

VERHOGING VRIJE RUIMTE WERKKOSTENREGELING

De vrije ruimte in de WKR, die werkgevers hebben om onbelast vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 40.000,- van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

UITSTEL INWERKINGTREDING WETSVOORSTEL WET EXCESSIEF LENEN

Het wetsvoorstel ‘wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo tot eind 2023 de tijd om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000,- (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.