Nieuws

10 juni 2020

Heeft u als starter geld nodig om een onderneming te starten of bent u ondernemer en wilt u investeren, maar heeft u te weinig onderpand? Dan is een borgstellingskrediet wellicht een oplossing. Deze BMKB, zoals dat heet, bestaat om ondernemers die (nog) geen bedrijfslening kunnen afsluiten bij de bank tegen gunstiger voorwaarden financieel te ondersteunen voor het uitbreiden van een bestaande financiering of een nieuw krediet.

Maar om voor een borgstellingskrediet, waarbij het miniserie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant staat, in aanmerking te komen moeten alle voorwaarden kloppen. Zo moet er sprake zijn van winst of een positief vermogen, mogen er niet meer dan 250 werknemers in dienst zijn, heeft u een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Diverse rechtsvormen komen in aanmerking voor een BMKB: een VOF, eenmanszaak of maatschap. En voor startende en innoverende bedrijven gelden zelfs extra gunstige voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek.

Wilt u weten of een borgstellingskrediet perspectief biedt voor uw situatie? Neem dan contact op met Carlos Apapoe via 033 – 43 47 200