Nieuws

26 januari 2016

Gegevens vooraf ingevulde aangifte

U heeft ons veelal gemachtigd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. In dat geval kunnen wij sinds kort gebruikmaken van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte. Dit zijn gegevens zoals uw loon, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. Wij krijgen die gegevens van de Belastingdienst. De belastingdienst krijgt deze gegevens van uw werkgever, uw gemeente en uw bank. De gegevens krijgen wij echter slechts van de Belastingdienst als u daar toestemming voor geeft.

Hoe kunt u toestemming geven of weigeren?

De Belastingdienstdienst stuurt de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte alleen naar ons als uw machtiging daarvoor geregistreerd en actief is. Dit gaat als volgt:

  • Wij zenden met onze software een aanvraag in voor de registratie van uw machtiging.
  • De Belastingdienst stuurt u een registratiebrief met een formulier over onze aanvraag. Hierin vraagt de Belastingdienst u toestemming voor het registreren van uw machtiging, zodat wij de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte kunnen krijgen.

 

Bent u akkoord? Stuurt u dan het formulier op naar ons. Met de activeringscode op het formulier kunnen wij de machtigingsregistratie actief maken. Wij kunnen dan de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Bent u niet akkoord? Dan hoeft u niets te doen.

Eerste aanvragen

Binnenkort zullen wij de eerste aanvragen naar de Belastingdienst gaan verzenden. Wij zullen starten met de aanvragen voor de nu nog in te dienen aangiften inkomstenbelasting 2014. Voor 2015 gaan wij voor alle aangiften inkomstenbelasting een aanvraag doen. Wij verwachten namelijk met deze nieuwe mogelijkheid de kwaliteit van onze aangiften nog verder te kunnen verhogen. Uiteraard blijft het van groot belang dat wij de beschikking krijgen over de originele stukken. De informatie die de Belastingdienst verstrekt moet immers goed gecontroleerd worden juistheid en volledigheid. Wij zullen u daarom dan ook blijven vragen ons de originele stukken toe te zenden.