Nieuws

12 juli 2021

Werkgevers die door corona of andere redenen met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, kunnen sinds maandag 5 juli opnieuw NOW voor de periode juli, augustus en september 2021 aanvragen. De NOW vergoedt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij een geringer omzetverlies, krijgt u naar rato minder NOW. Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart met uw onderneming, komt u niet in aanmerking voor de NOW.

Bij een geringer omzetverlies, krijgt u naar rato minder NOW. Als u op of na 2 februari 2020 bent gestart met uw onderneming, komt u niet in aanmerking voor de NOW.

OMZETVERLIES

U gaat voor deze aanvraag uit van het omzetverlies over de periode juli t/m september. Maar u mag ook uitgaan van de periode augustus t/m oktober of september t/m november. Alleen als u voor de voorgaande periode ook NOW heeft aangevraagd, moeten de maanden van deze twee periodes op elkaar aansluiten.

OMZETVERLIES SCHATTEN
Omdat het omzetverlies niet bekend is op het moment van aanvragen, moet u dit zo goed mogelijk schatten. Op basis van uw schatting krijgt u een voorschot van 80% dat in drie tranches wordt uitbetaald. Het is belangrijk dat u een goede schatting vooraf maakt, want te veel ontvangen NOW moet u achteraf terugbetalen.

REFERENTIEMAAND LOONSOM
Voor de hoogte van de loonsom gaat u uit van de maand februari 2021. Voor de vorige periode was dit nog juni 2020.

VANAF DERDE AANVRAAGPERIODE: TVL TELT NIET MEER MEE ALS OMZET
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) telt niet meer mee als omzet vanaf de derde aanvraagperiode. Als u TVL ontvangen heeft, wordt uw omzet voor de NOW dus lager. Bij de aanvraag van de definitieve berekening voor de derde aanvraagperiode kunt u het percentage omzetverlies daarop aanpassen. Uw definitieve tegemoetkoming wordt hierdoor mogelijk hoger. Het voorschot dat u heeft ontvangen, blijft wel gelijk. Voor de eerste en tweede aanvraagperiode NOW telt de TVL nog wel mee als omzet, ook bij definitieve berekening van de tegemoetkoming.

LET OP:

Als u TVL heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de derde aanvraagperiode, kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot en met 16 juli 2021. Kijk voor alle voorwaarden voor het aanvragen van de NOW ook op de website van het UWV.

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over het aanvragen van de NOW? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.