Nieuws

24 februari 2021

Voor de NOW 3, tweede tijdvak is het aanvraagloket open van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021! 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en de daarop volgende overheidsmaatregelen te maken hebben met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast èn flexibel contract doorbetalen.

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming, dan kunt u de periode voor omzetverlies laten beginnen op 1 januari, 1 februari of 1 maart. Indien u een beroep heeft gedaan op de voorgaande tranche van de NOW, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het tijdvak daarvoor. De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW3 vastgesteld op juni 2020 (peildatum 26 augustus).

DEFINITIEVE BEREKENING NOW1

De termijn voor het aanvragen van de definitieve berekening voor de eerste aanvraagperiode NOW is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om uw aanvraag te doen.
De aanvraagtermijn voor de definitieve berekening is voor alle werkgevers gelijkgetrokken. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een derdenverklaring, een accountantsverklaring of juist géén aanvullende verklaring nodig hebben.