Nieuws

10 juni 2021

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kondigt in een brief aan de Tweede Kamer zes maatregelen aan om de administratieve lasten rond de controle van de NOW-regeling te verlichten. De regelingen NOW 3 en 4 worden op 3 punten gewijzigd om de administratieve lastenverlichting te realiseren.
 
 

Zo wordt het drempelbedrag voor de derdenverklaring verhoogd, wordt een gezamenlijke behandeling van controle in verschillende tranches mogelijk en wordt de controle op werkmaatschappijniveau vereenvoudigd.
 

DREMPELBEDRAG NOW 3 EN 4

Op dit moment is een derdenverklaring verplicht bij een voorschot van € 20.000,- tot € 100.000,- en een definitief vastgestelde subsidie van € 25.000,- tot € 125.000,-. Voor de NOW3 en 4 gaat één uniforme grens gelden voor de derdenverklaring: van € 40.000 tot € 125.000. Voor voorschotten en definitieve subsidies die onder dit bedrag blijven is geen derdenverklaring meer nodig. Deze wijziging geldt alleen voor NOW 3 en 4 en niet voor NOW 1 en 2.
Voor NOW 3 en 4 is een accountantsverklaring verplicht vanaf € 125.000,-. Dit geldt zowel voor het voorschot als voor de definitief vastgestelde subsidie. Op dit moment geldt bij een voorschot vanaf € 100.000,- de verplichting om een accountantsverklaring aan te leveren. Voor NOW 1 en 2 blijft de verplichting van een accountantsverklaring bij een voorschot vanaf €100.000,- gelden.
 

GEZAMENLIJKE OPDRACHT

Per tranche van NOW 3 is nu een aparte controle door een deskundige derde of accountant vereist. Wanneer een onderneming gebruik maakt van 2 of meer tranches van NOW 3 mag de accountant of deskundige derde dit nu beschouwen als 1 opdracht. Dat betekent dat de controle na afloop van de laatste tranche in één keer uitgevoerd kan worden. Als ook gebruik gemaakt wordt van NOW 4, dan mag de controle van NOW 3 en NOW 4 tevens als één opdracht beschouwd worden en in één keer uitgevoerd worden.
 

AANVRAGEN OP WERKMAATSCHAPPIJNIVEAU

Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij op concernniveau geen omzetdaling van minimaal 20% is, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist. Dit is ongeacht de hoogte van de ontvangen subsidie. Deze verlichting ziet op bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000,-. In die gevallen wordt een accountantsverklaring met beperkte mate van zekerheid vereist. Ook deze aanpassing geldt voor NOW 3 en 4 en niet voor NOW 1 en 2.
 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de administratieve lastenverlichting van de NOW? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.