Nieuws

24 maart 2017

 

Op 1 april 2017 verandert de wet rondom vrijstellingen van kapitaalverzekeringen eigen woning. De mogelijkheid bestaat dat u polissen afkoopt en daarmee uw woonlasten vermindert. Hoe zit dit precies, en geldt deze nieuwe maatregel ook voor u?

 

De vrijval van uw kapitaalverzekering eigen woning of spaarrekening eigen woning is in principe belast in box 1. Onder bepaalde voorwaarden is deze vrijval vrijgesteld van belastingheffing:

  • een vrijstelling van € 36.900 als u ten minste 15 jaar premies heeft betaald;
  • een vrijstelling van € 162.500 als u ten minste 20 jaar premies heeft betaald.

U bent in beide gevallen wel verplicht de uitkering te gebruiken voor de aflossing van uw eigenwoningschuld.

 

Bijzondere situaties

In bijzondere situaties mocht de vrijstelling ook worden toegepast als u nog geen 15 jaar premie had betaald. Bijvoorbeeld als de uitkering bijvoorbeeld het gevolg was van schuldsanering of financiële afwikkeling van een echtscheiding.

 

Wettelijke eis vervalt

Per 1 april 2017 vervalt de wettelijke eis van ten minste 15 jaar premiebetaling helemaal. De vrijstelling is in van toepassing als de polis voldoet aan alle eisen en als u de afkoopsom gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen. U kunt dus belastingvrij deze polissen afkopen en uw woonlasten verminderen.

 

Wat betekent dit voor u?

Betekent dit nu dat u meteen uw kapitaalverzekeringen moet afkopen? Wij denken van niet.

In veel gevallen krijgt u een mooi rendement op de kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning. Zeker als u al een behoorlijk bedrag heeft opgebouwd. Dit rendement is onbelast. De rente die u betaalt op de eigenwoningschuld kunt u echter fiscaal in aftrek brengen. Weeg dus het netto rendement af tegen de kosten die u maakt! Daarnaast kunt u niet zomaar uw eigenwoningschuld aflossen. Soms bent u een boeterente verschuldigd aan uw bank.

 

Kortom: laat u goed adviseren of bij de afweging of afkopen van de kapitaalverzekering voor u zinvol is. Wij helpen u graag!