Nieuws

29 september 2021
HLG boekje op bureau. Persoon aan het werk achter computer

Sinds de versoepelingen van 25 september gaan we stukje bij beetje terug naar het ‘oude normaal’. Ook voor ondernemers zijn er daarom een aantal veranderingen. Zo komen de coronasteunmaatregelen te vervallen en deze wijzigingen lichten wij kort toe in dit artikel.

 

 

 

TERMIJNEN VOOR AANVRAGEN

Het derde kwartaal is de laatste periode waarvoor nog steunmaatregelen zijn, de termijnen voor aanvragen zijn:
– NOW Q3: 30 september 2021;
– TVL Q3: 26 augustus 2021;
– Uitstel van betaling: 30 september 2021.

 

UITSTEL VAN BETALING

Uitstel van betaling en verlenging daarvan kan nog worden aangevraagd t/m 30 september 2021. Voor degenen die uitstel van betaling hebben gekregen, geldt dat de totaal opgebouwde belastingschuld vanaf 1 januari 2022 in vijf jaar moet worden terugbetaald. Dit geldt zowel voor de schulden die zijn ontstaan tijdens corona (maar 2021 t/m september 2022) als voor schulden die hiervoor al bestonden.

 

Van belang is dat de aangiftes loonheffingen september en de aangiftes BTW september of Q3 op tijd worden gedaan en betaald (dus voor 31 oktober 2021).

Wordt na 1 oktober niet op tijd aangifte gedaan of betaald? Dan geldt het volgende:

  • De genoemde betalingsregeling van vijf jaar vervalt, de gehele belastingschuld moet vóór 1 oktober 2022 worden terugbetaald;
  • Er worden mogelijk boetes opgelegd.

 

Wanneer u voorziet dat uw bedrijf niet aan de betalingsregeling van vijf jaar kan voldoen of de belastingschulden na 1 oktober niet op tijd kan betalen, kan er in overleg met de belastingdienst worden gekeken naar een oplossing.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de vervallen coronasteunmaatregelen? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of bel ons 033 – 434 72 00.