Nieuws

21 februari 2022
Spaarvarken op hand, andere hand doet 50 euro erin

Uit het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet bleek dat de belastingvrije schenking voor de eigen woning (ook wel bekend als ‘jubelton’) wordt afgeschaft. Ondertussen is duidelijk geworden dat de regeling niet meer van toepassing is met ingang van 1 januari 2024. Hierdoor heeft u in 2022 en 2023 nog wel de tijd om gebruik te maken van de jubelton.

 

 

WAT IS DE JUBELTON?

Voor de aanschaf van een woning of het verbouwen van een woning is het mogelijk om belastingvrij een bepaald bedrag te schenken aan degene die een woning wil aanschaffen of verbouwen. Zo kunnen ouders of grootouders een bedrag schenken aan hun (klein)kinderen, maar de regeling is niet beperkt tot familiebanden. In principe is het mogelijk om aan iedereen te schenken. U kunt ook van meerdere mensen een schenking ontvangen, zolang het totaal van de schenkingen het maximale bedrag maar niet overschrijdt. Voor 2022 is het bedrag van de belastingvrije schenking vastgesteld op € 106.671. LET OP! Het bedrag voor 2023 zal hoogstwaarschijnlijk een stuk lager uitvallen, blijkt uit de Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij van 1 maart 2022.

De schenkingen aan u en uw partner moeten bij elkaar worden opgeteld.

 

VOORWAARDEN JUBELTON

Er gelden wel een aantal voorwaarden om de jubelton te mogen schenken of ontvangen:

  • De ontvanger (of de partner van de ontvanger) van de schenking is op het moment van ontvangen tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt ook nog mee.
  • Het geld van de schenking wordt gebruikt om:
    • Een eigen woning te kopen of te verbouwen/onderhouden;
    • De hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen of een lening voor uw woning;
    • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning te kopen.
  • U moet het geld uiterlijk in 2024 gebruiken (of uiterlijk 2023 als het gaat om een schenking die u kreeg in 2021).

Let op! De schenking mag niet gebruikt worden voor bijkomende kosten zoals taxatiekosten, notariskosten of bemiddelingskosten.

Alle informatie over de voorwaarden van de jubelton vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

WIJ HELPEN U GRAAG

Als u vragen heeft over de jubelton kunt u contact met ons opnemen via info@hlg.nl of 033-4347200. Wij helpen u graag!