Nieuws

28 juni 2016

U sluit een zakelijke lening af. Vaak blijkt vervolgens dat De Belastingdienst aanneemt dat er sprake is van een onzakelijke lening. En het verlies op een onzakelijke lening is niet aftrekbaar. De bewijslast is moeizaam. Wat is de huidige stand van zaken omtrent dit vraagstuk?

Allereerst: wanneer is iets een onzakelijke lening? Als de geldlening is verstrekt onder zulke omstandigheden en voorwaarden dat een onafhankelijke derde deze lening niet verstrekt zou hebben. De onafhankelijke derde had de lening alleen verstrekt tegen een winstdelende rente.

Lening onder zakelijke voorwaarden
Wordt een lening onder zakelijke voorwaarden verstrekt, dan valt de lening in de ondernemingssfeer. De wijzigingen van de hoofdsom, zoals afwaarderingen, en de rente over deze hoofdsom maken onderdeel uit van de winst. De crediteur kan de lening aftrekken van de winst in het jaar van waardevermindering. Dit is mogelijk op grond van goedkoopmansgebruik (het voorzichtigheidsbeginsel).

Verlies niet aftrekbaar
Het verlies op een lening is echter niet aftrekbaar als sprake is van een onzakelijke lening. Over de onzakelijke lening is veel discussie. Een einde aan de stroom van jurisprudentie over dit onderwerp is nog niet in zicht.

Standpunt Belastingdienst
Als een schuldeiser een lening afwaardeert ten laste van het resultaat, stelt de Belastingdienst steeds vaker dat sprake is van een onzakelijke lening. De bewijslast voor de zakelijke lening en dus aftrekbare afwaardering rust op de belastingplichtige. En deze bewijslast is, zo blijkt in de praktijk, zeer moeizaam. Laat uw situatie daarom goed bekijken voordat u overgaat tot een afwaardering.