Nieuws

25 januari 2016

Meer vanuit ons enthousiasme dan gebaseerd op een bewust MVO beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn wij actief bij meerdere maatschappelijke projecten. Jaarlijks gaan we met de collega’s op stap met Matchpoint. Zijn we betrokken bij de organisatie van ‘Maatschappelijke Beursvloeren’ en hebben we zitting in diverse stichtingsbesturen.

Activiteiten die veel tijd kosten maar volgens MVO Nederland ook rendement opleveren. Laten we de meetlat daarom eens langs onze eigen onderneming  leggen en beoordelen of deze maatschappelijke betrokkenheid leidt tot lust of last. Dit op basis van zes door MVO Nederland benoemde indirecte indicatoren

Meer tevreden klanten

Tijd die wordt besteed aan maatschappelijke projecten kunnen we niet aan de klant besteden. Daar staat tegenover dat de ervaringen die worden opgedaan in stichtingsbesturen een meerwaarde zijn op momenten dat er moet worden meegedacht wanneer de klant soortgelijke beslissingen moet nemen.  

Gemotiveerde medewerkers

Met name de team-activiteiten die wij met Matchpoint ondernemen zoals het schilderen van een zorgtehuis en mini golf met kinderen met een beperking, geven het gevoel samen zaken te kunnen realiseren die alleen niet mogelijk zijn. En concreet, ons ziekteverzuim ligt 50% onder het landelijk gemiddelde.

Afstand nemen van de bekende grijze muis

In een vak waarin de euro’s als vanzelfsprekend op de voorgrond staan is het altijd goed om meer te kunnen. Ik heb nog nooit een gesprek gehad welke alleen over cijfers ging. Juist onze betrokkenheid bij maatschappelijke onderwerpen geeft altijd voldoende maar ook leuke gesprekstof.

? Investeerders laten zich nog niet leiden door MVO

Uiteraard voelen wij deze ‘sentimenten’ ook maar de ervaring leert dat elke ondernemer met een goed plan deze ook krijgt gefinancierd en dat voor elke goede onderneming de overname financiering geregeld kan worden, los van MVO.

Gezamenlijke projecten vergoten betrokkenheid

Inderdaad, een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking van collega’s, klanten, banken en relaties bij de organisatie van De Beursvloer. Het gevoel van betrokkenheid om een dergelijk project gezamenlijk mogelijk te maken creëert een band die verder gaat dan de normale dienstverlening. Het is dan wel van belang dat je zelf alle stakeholders bij een dergelijk project betrekt.

? Innoveren of toepassen

Helaas moet ik ook erkennen dat accountants vaak achter de realiteit van de hedendaagse ontwikkelingen aanhobbelen. Innovatie en accountancy gaan helaas niet altijd door dezelfde deur. Wel ervaar ik dat wij qua toepassingstechnieken vooroplopen in de groep ‘volgers’. Maar of dit nu een gevolg is van onze maatschappelijke betrokkenheid of gezond ondernemerschap…?

Lust of last? Tja, ik kan niet ontkennen dat uit deze korte exercitie blijkt dat maatschappelijke betrokkenheid zeker een positieve invloed op onze club heeft. Maar leidt deze ook tot een hoger rendement? Welke impact zou het hebben wanneer wij met deze projecten zouden stoppen? Ik durf het aan, medewerkers behalen minder voldoening, klanten voelen minder beleving en we blijven als grijze muis onder het maaiveld.

Voor ons dus MVO als lust. En jij? Ervaar zelf de kracht van MVO en wordt deelgenoot in bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld Nijkerk on Ice.

drs. Gerard de Gooijer RA

Voorzitter Stichting Nijkerk on Ice

Partner HL Audit