Nieuws

2 februari 2016

 

Waarom lijkt het dat sommigen alles lukt waar anderen achterblijven? Waarom kan de een van niets iets maken en komt een ander met dezelfde uitgangspunten niet verder?

De oorsprong hiervan ligt vaak bij de instelling van de verschillende personen. De juiste instelling maakt dat ogenschijnlijk gelijke uitgangspunten toch niet gelijk blijken te zijn. Weten waar je naar toe wilt en op gezette tijden durven bijsturen maakt dat je je doelen ook daadwerkelijk gaat realiseren.

 

Het klinkt ogenschijnlijk simpel en dat is het ook. Het stellen van doelen en het houden van de focus om deze doelstellingen te realiseren maakt het verschil waarmee jij succesvol zult zijn en anderen achterblijven.

Leef jij van dag tot dag of heb jij voor jezelf bepaalt waar jij over vijf jaar wilt staan? Heb jij je doelstelling gedefinieerd, vastgelegd en uitgewerkt? Dit kan een omzet- of winstdoelstelling zijn maar ook een persoonlijke doelstelling. Wellicht wil jij over vijf jaar nog maar drie dagen per week werken of misschien wel een kangoeroe-farm in Australië runnen. De vraag is nu wat ga jij doen om die doelstelling te realiseren? Welke (tussen)stappen moeten er worden gezet om te komen tot de realisatie van jouw doelstelling.

Het kan een idee zijn  om de tussenstappen uit te werken naar een jaarplan. Wat gaan we dit jaar doen om de deeldoelstelling te behalen? Wat is hier voor nodig en vooral ook, wat moet ik hier voor laten? Van belang is ook dat je de focus houdt op de gestelde doelen. Zonder deze focus ga je het namelijk niet redden en is al het andere dus zonde van de tijd geweest.

Focus dus, maar hoe kun je de focus houden? Wat kan werken is het omzetten van de doelen in afbeeldingen. Bijvoorbeeld een mooie foto van jouw kangoeroe-farm in Australië. Zorg dat deze foto op een plek staat waar je hem vaak tegenkomt. Op deze manier wordt je er telkens weer van bewust wat jij jezelf ten doel hebt gesteld. Dit helpt ook om je te realiseren dat alles wat je aan het doen bent en wat niet in het belang van dit doel is, achterwege kan worden gelaten.

Durf tussentijds ook te evalueren of de gestelde doelen nog in lijn zijn met je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld om ons heen. Wellicht zijn de doelen onvoldoende ambitieus geweest of vragen de omstandigheden om een wijziging. Stel jezelf hierbij wel de vraag of de aanpassing van de doelstelling wel echt datgene is wat jij wilt.

En als de doelen zijn verwezenlijkt? Dan stellen we nieuwe doelen. Doelen die, naarmate je meer materiele doelstellingen hebt verwezenlijkt, vaak meer gericht zullen zijn op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Maar ook hierbij geldt, houd de focus op datgene wat jij echt wilt bereiken.

It’s all about focus!

drs. Gerard de Gooijer RA

Partner bij HL Audit

Zie ook Ambitie Randmeren magazine