Nieuws

19 mei 2016

Autobezitters en –gebruikers hebben te maken met verschillende bijtellingspercentages, aanschafbelasting (BPM) en motorrijtuigenbelasting. Dit gaat veranderen: het wetvoorstel Autobrief II is op 12 april aangenomen. Het fiscale pakket omtrent auto’s wordt duurzamer en eenvoudiger. Onder meer wordt de aanschaf van een personenauto voordeliger. Hieronder leest u wat het wetsvoorstel inhoudt.

De afgelopen jaren hadden fiscale maatregelen met betrekking tot auto’s een marktverstorend effect. Eind 2015 waren plug-in hybrides als de Mitsubishi Outlander PHEV en de Volvo V60 Plug-in Hybrid niet aan te slepen. Zo kon nog gebruik worden gemaakt van het lage bijtellingspercentage voor deze auto’s. Dit zorgde mede voor een forse dip in de verkoop van reguliere auto’s. Een ander voorbeeld is de aanschafbelasting BPM bij auto’s, die vaak ruime ontwijkmogelijkheden biedt bij de import van gebruikte auto’s. De laatste jaren worden daarom steeds meer gebruikte auto’s geïmporteerd. De nieuwverkoop van auto’s is binnen de reguliere kanalen inmiddels ingezakt naar ongeveer 400.000 auto’s. Dit heeft nadelige gevolgen voor de autobranche als geheel en beperkt ook de belastingopbrengst van personenauto’s.

Een nieuwe wet
Den Haag is bezig om het fiscale pakket omtrent auto’s te verduurzamen en te vereenvoudigen. Dit leidde tot de aanname van het wetsvoorstel Autobrief II. Hierin wordt de behandeling van motorrijtuigen voor 2017 tot en met 2020 vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2017 geldt het volgende:

  • Nul-emissie-auto’s blijven profiteren van een bijtellingspercentage van 4% tot een catalogusprijs van € 50.000.
  • Nul-emissie-auto’s behouden de vrijstellingen in de MRB en de BPM.
  • Plug-in hybride auto’s worden in de bijtelling, MRB en BPM stapsgewijs meer en meer als reguliere auto’s behandeld.
  • Reguliere auto’s worden bij aanschaf minder zwaar belast. Dit geldt vooral bij zuinige auto’s in het kleine en middensegment. Zo wordt de BPM verlaagd tot gemiddeld 12%.
  • Reguliere auto’s krijgen een lager bijtellingspercentage: deze gaat van 25% naar 22%.
  • Het aantal bijtellingscategorieën wordt stapsgewijs verminderd van vier naar twee.
  • Reguliere auto’s worden in de MRB wat goedkoper (gemiddeld 2%), met uitzondering van de meest vervuilende dieselauto’s.
  • Belasting voor de meest vervuilende dieselauto wordt verhoogd. Zowel voor personen- als bestelauto’s.

 
Energieakkoord
Het wetsvoorstel Autobrief II is mede een gevolg van het Energieakkoord. Eén van de doelstellingen van dit akkoord is, dat na 2035 alle nieuw verkochte personenauto’s CO2-emissievrij moeten rijden. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt tussen het kabinet en de mobilteits- en transportsector. De centrale opgave hierbij is om efficiënter, stabieler en eenvoudiger te verduurzamen.