Nieuws

22 november 2018

Een bedrijf overnemen doet u niet zozeer uit liefdadigheid. U wilt er bijvoorbeeld financieel en/of strategisch op vooruitgaan met de overname. Maar hoe weet u of overname een goede keuze is, voor uzelf en voor de verkopende partij? We geven u een paar argumenten voor een bedrijfsovername.

Een bedrijfsovername is pas zinvol als de overnemende partij erop vertrouwt dat hij met het nieuwe bedrijf meer waarde kan creëren dan de prijs die hij betaald heeft. Wilt u een bedrijf kopen? Dan wilt u als koper een inschatting kunnen maken van de toekomstige inkomsten van de onderneming. Voegt het bedrijf waarde toe? Kunt u de investering terugverdienen? Dat vertrouwen moet echter wel ergens op gebaseerd zijn. Overname is alleen zinvol in deze gevallen:

 

1. DE KOPER KAN MEER WAARDE CREËREN DAN DE VERKOPER

Kan de koper meer waarde creëren met een bedrijf dan de verkoper? Dan is de overname zinnig voor beide partijen. De koper kan voor meerwaarde zorgen door bijvoorbeeld kasstromen te verhogen, valuedrivers te optimaliseren of het risicoprofiel van een onderneming te verlagen. De koper biedt de verkoper optioneel een premium boven de vraagprijs van de verkoper als hij een hogere waarde inschat. Zelf creëert hij waarde met de overname doordat de geboden prijs lager is dan zijn eigen waarde-inschatting door de effecten van de meerwaarde.

 

2. DE KOPER IS IN STAAT DE VRIJE KASSTROMEN TE LATEN TOENEMEN

Hoe kan de koper meer waarde creëren met hetzelfde bedrijf? Dit kan bijvoorbeeld door een toename van de vrije kasstromen door optimaliseren van de valuedrivers. Denk hierbij aan aspecten als groei van omzetgroei, brutomarge, een kostenpatroon wat bij de staat van de onderneming past of een beter rendement op geïnvesteerd vermogen. Ook voor de koper is de waarde van het bedrijf een functie tussen toekomstige kasstromen en de vermogenskostenvoet. Verbetert hij deze, dan creëert hij waarde.

 

3. DE KOPER HEEFT OOG VOOR DE TOEKOMST

Waarde creëren met een bedrijfsovername is alleen mogelijk als de koper rekening houdt met de strategische toekomst van het over te nemen bedrijf. Leveren toekomstige vrije kasstromen verdisconteerd met het risico een waarde op die hoger is dan de totale betaalde prijs voor de overname? Dan is overname zinvol.

 

HLG accountants en adviseurs adviseert u graag over bedrijfsovername en bedrijfswaardering. Nationaal en internationaal. Meer weten? Neem contact op via info@hlg.nl of 033-4347220.