Nieuws

30 januari 2019

U wilt de waarde van uw bedrijf weten, u zet uw bedrijf in de verkoop of u wilt een bedrijf overnemen. Maar hoe bepaalt u de waarde van het bedrijf? En waar ligt het startpunt bij een bedrijfswaardering? Lees alles over historische financiële gegevens en valuedrivers, bijvoorbeeld omzetverwachtingen. Met bijzondere aandacht voor de hockeystick. 

 

Bedrijfswaarderingen baseren we op toekomstige kasstromen, verrekend met het risicoprofiel van de onderneming. Dit geldt voor de koper én voor de verkoper. Kan de koper meer waarde creëren met het bedrijf, bijvoorbeeld door kasstromen te verhogen of het risico te verlagen, dan kan het zinvol zijn om het bedrijf te verkopen. De koper kan de verkoper in dat geval namelijk een premie boven de waarde van de verkoper bieden. Ook kan de koper zelf waarde creëren met de transactie: de geboden prijs ligt immers lager dan zijn waarde.  

 

DE EERSTE STAP BIJ BEDRIJFSWAARDERING  

Als we een bedrijf gaan waarderen, waar ligt dan het startpunt? Meestal beginnen we met een analyse van de ondernemer en de onderneming en maken wij een verdieping in de historische financiële gegevens. De trends in behaalde financiële resultaten worden doorgezet naar realistische toekomstige financiële en omzetverwachtingen. Per kostenpost bepalen we de uitgangspunten op basis van klantinformatie, trends en in verhoudingen, bijvoorbeeld ten opzichte van de omzet. Op deze manier kunnen we verwachte toekomstige verlies- en winstrekeningen en balansen opstellen. Vanuit deze positie kunnen we bepalen wat de toekomstige vrije kasstromen zijn. En wat het risicoprofiel van de onderneming is. 

 

WEES REALISTISCH! 

Vooral de omschakeling van behaalde resultaten naar toekomstige verwachtingen moet realistisch zijn. Dit heeft te maken met de vorm van de hockeystick. Vaak zien wij deze vorm terugkomen in bedrijfswaarderingen. Het resultaat is in de beginjaren mager. Na een paar jaar schieten de valuedrivers, met als gevolg het resultaat, exponentieel omhoog. Koppelen we dit aan de kasstroom en een rendement op eigen vermogen (risicoprofiel), dan zien we dat de uitkomsten van de bedrijfswaardering niet altijd realistisch zijn. Een goede bedrijfswaardering onderbouwt vanaf het startpunt namelijk iedere valuedriver die volgt en geeft u een goed vertrekpunt voor de bedrijfseconomische en strategische keuzes die u wilt gaan maken. 

 

 HLG adviseert u graag over bedrijfswaardering. Nationaal en internationaal. Meer weten? Neem contact op met Carlos Apapoe via info@hlg.nl of bel ons: 033-4347220.