Nieuws

23 december 2016

Verwacht u over het jaar 2016 te moeten betalen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting wordt rente berekend over de periode van 1 juli tot 6 weken ná de datum op de (voorlopige) aanslag. Deze rente is fors, momenteel bedraagt de rente voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%. Hoe is deze rente te beperken?

Inkomstenbelasting:
– Aangifte (laten) doen vóór 15 april 2017
– Een voorlopige aanslag aan te (laten) vragen vóór 1 mei 2017

Vennootschapsbelasting:
– Een voorlopige aanslag aan te (laten) vragen vóór 1 mei 2017

 

Geen of weinig inkomen?

Ook als u over 2016 geen of weinig inkomen hebt gehad, maar u wel een fiscaal partner hebt die inkomen heeft genoten, laat dan toch aangifte doen. In de meeste gevallen bestaat er recht op uitbetaling van (een deel van) de algemene heffingskorting. Deze uitbetaling kan al gauw oplopen tot maximaal € 2.242!

Nog geen stukken aangeleverd voor aangifte 2015? Voorkom een boete!

Lever deze stukken zo spoedig mogelijk bij uw relatiebeheerder in om een eventuele boete te voorkomen. Zowel voor de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting geldt dat de aangiften vóór 1 mei a.s. bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Hoeveel bedraagt deze boete op dit moment bij eenmalig te laat indienen van de aangifte?

Inkomstenbelasting particulieren: € 369,-
Inkomstenbelasting ondernemers: € 2.639,-
Vennootschapsbelastingplichtigen: € 2.639,-

Een tweede maal (of vaker) te laat ingediend, betekend een boete die op kan lopen tot zelfs € 5.278! Bovendien kunt u mogelijk geen uitstel meer tot 1 mei krijgen voor het doen van aangifte met betrekking tot een volgend belastingjaar, als de aangifte 2015 te laat is ingediend.