Nieuws

20 juli 2020

Helaas zijn er veel bedrijven in Nederland in de financiƫle problemen gekomen tijdens de Coronacrisis. Terwijl de inkomsten stokten, liepen de kosten door. De Belastingdienst doet er alles aan om deze bedrijven te ontzien waar dat kan. Daar kwam, door alle versoepelingen, per 1 juli jl. verandering in.

 

De afgelopen maanden heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld geen betalingsherinneringen gestuurd, zijn er stimuleringsmaatregelen getroffen en zijn controles bij bedrijven uitgesteld. Vanaf juli verstuurt de Belastingdienst weer betalingsherinneringen en aanmaningen waarbij de mogelijkheid bestaat om een betalingsregeling af te spreken of zelfs uitstel aan te vragen.

BELASTINGEN VAN VOOR CORONA

Heb je uitstel van betaling door een fiscale coronamaatregel en geldt deze tot 1 oktober? Dan zal de Belastingdienst hiervoor geen herinnering of aanmaning sturen. De focus ligt op de belastingen van voorgaande jaren, toen Corona nog niet aan de orde was.

WIJ KENNEN HET FISCAAL STELSEL DOOR EN DOOR

Heeft u betalingsachterstanden, ontvangt u aanmaningen en heeft u door Corona of wat voor andere reden problemen met de betaling van de belasting? Onze belastingadviseurs kennen het Nederlandse fiscale stelsel door en door. Wij staan u bij tijdens het ordenen van uw belastingzaken. Neem gerust contact met ons op via (+31) 33 434 72 00 of info@hlg.nl.