Nieuws

12 april 2016

De verschillen in de belastingheffing tussen een B.V. en een eenmanszaak in de inkomstenbelasting zijn groot. Door voordelen te combineren kan een fiscaal zeer interessante situatie ontstaan. Een casus.

De vennootschapsbelasting kent het voordeel van een 20%-tarief. Hiertegenover staat een groot aantal ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting. Een combinatie van beide, waarbij de B.V. en de privé-ondernemer de vennoten zijn, kan fiscaal gunstig zijn. In een recente belastingprocedure werd een vennootschap onder firma aangegaan tussen een werk-BV en de privé-persoon, DGA van de B.V.

Rentevergoeding en arbeidsbemiddeling
Wat was de situatie? De werk-BV bracht de onderneming in in de vennootschap onder firma. De DGA bracht zijn arbeid en vlijt in. Ieder van de vennoten kreeg eerst 4% rentevergoeding over zijn kapitaal in de vennootschap onder firma. De DGA kreeg een arbeidsbeloning uit de winst van € 60.000. En de restantwinst werd 50/50 verdeeld.
De belastingdruk werd op deze manier geoptimaliseerd, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de ondernemersfaciliteiten van de inkomstenbelasting.

Voordeel aanschaf bedrijfspand
Ook werd er een bedrijfspand aangeschaft. De DGA rekende dit tot zijn eigen ondernemingsvermogen en bracht het pand niet in in de vennootschap onder firma. Voor de inkomstenbelasting werd de DGA als starter aangemerkt. Hierdoor kon hij vervroegd afschrijven, waardoor hij ineens € 301.800 ten laste van zijn inkomen kon brengen. Dit leverde direct een groot belastingvoordeel op door de mogelijkheid van verliescompensatie met voorgaande jaren.

Wat vond de Belastingdienst ervan?
Kortom: een zeer profijtelijke situatie. Dat vond ook de Inspecteur van de Belastingdienst. Hij had een aantal argumenten om de constructie te bestrijden. Het werd een rechtszaak, die de ondernemer won. De Rechtbank stelde de Inspecteur op alle fronten in het ongelijk. Dit betekent voor andere ondernemers dat het best raadzaam kan zijn om een dergelijke structuur op te zetten. Zeker als u aanzienlijke investeringen moet doen. Uiteraard spelen daarbij veel meer facetten een rol. Vraag dus altijd eerst om deskundig advies!