Nieuws

12 oktober 2023
Sparen

Belastingvrij schenken voor de studie van het kind

Ten opzichte van wat er in 2021 gold is er nu wel het een en ander gewijzigd aan het belastingvrij schenken voor een studie van uw kind in 2023.

Studeren kan behoorlijk duur zijn, en gelukkig kunnen ouders hun kinderen in 2023 tot € 60.298 schenken zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden. Maar er zijn wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  1. Leeftijd: de ontvanger moeten tussen de 18 en 40 jaar oud zijn op het moment van de schenking. De dag waarop iemand 40 wordt, telt nog mee.
  2. Eerdere vrijstellingen: Uw kind mag geen gebruik hebben gemaakt van een vergelijkbare vrijstelling in het verleden. Dit betekent dat er niet eerder belastingvrij geld ontvangen mag zijn van ouders aan het kind voor een eigen woning, een kostbare studie, of voor vrij te besteden doeleinden.
  3. Notariële akte: De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Hierin moet duidelijk staan welke studie de schenking financiert, wat de verwachte kosten van de opleiding zijn, en dat de schenking vervalt als het geld niet vóór 2026 aan de opleiding is besteed.
  4. Studiekosten: De kosten van de studie moeten minstens € 20.000 per jaar bedragen, en dit bedrag moet exclusief het levensonderhoud zijn.
  5. Aantoonbaarheid: Uw kind moet kunnen aantonen dat de schenking daadwerkelijk is gebruikt voor de studie. Schenkingen op papier zijn niet toegestaan.
  6. Studieschulden: Uw kind mag het geld niet gebruiken om studieschulden af te lossen die zijn ontstaan voordat de schenking van de ouders is ontvangen.

Het is belangrijk om te weten dat er slechts één keer in het leven gebruik kan worden gemaakt van deze eenmalige verhoogde vrijstelling. Als u en uw kind ervoor kiezen om hiervan gebruik te maken, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van andere vrijstellingen, zoals die voor vrij te besteden doeleinden of voor een eigen woning.

Een paar aandachtspunten:

– De eenmalige verhoogde vrijstelling vervangt de jaarlijkse vrijstelling, dus ouders kunnen in 2023 niet ook nog eens € 6.035 belastingvrij schenken.

– Als beide ouders geld schenken, wordt dit gezien als één schenker, zelfs als zij gescheiden zijn. De schenkingen worden bij elkaar opgeteld voor de berekening van de vrijstelling.

Dit zijn de belangrijkste punten om in gedachten te houden als het gaat om belastingvrij schenken voor een studie in 2023. Het is raadzaam om altijd professioneel belastingadvies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan alle vereisten voldoet en om eventuele belastingvoordelen te maximaliseren.

 Auteur: Arjen Ploegman, Director Tax HLG