Nieuws

9 november 2020

 

Het kabinet wil door middel van een nieuwe investeringskorting bedrijven stimuleren om investeringen te doen, de zogeheten Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK). Deze tijdelijke regeling beoogt dat bedrijven ook in deze onzekere tijden blijven doorgaan met investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines en installaties. De investeringskorting kan worden verrekend met de af te dragen loonheffing.

NIEUWE INVESTERINGEN

De BIK geldt voor nieuwe investeringen, die vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan, in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

GROTE INVESTERINGEN

Bij grote investeringen in één jaar is de korting voor de eerste 5 miljoen euro gelijk aan 3% en voor bedragen daarboven geldt een korting van 2,44%. Voor alle aanvragen, met een maximum van 4 per jaar, geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag.

Wilt u een rekenvoorbeeld inzien, klik hier. Heeft u advies nodig inzake BIK? Neem dan contact met ons op via info@hlg.nl of 033  – 434 72 00