Nieuws

19 december 2018

Nog steeds lopen er disputen tussen belastingplichtigen en de fiscus over de terechtheid van de Box 3-heffing. Inmiddels ligt deze kwestie bij de Hoge Raad. Intussen hebben veel belastingplichtigen een brief ontvangen waarin staat dat zij hun (gehele) aanslag voorlopig niet hoeven te betalen. Onze tip: betaal wél. Het kost u anders invorderingsrente 

 

 Het ministerie van Financiën heeft voor deze bezwaarschriften een massaal bezwaar-regeling ingevoerd. Dit houdt in dat iedereen die op deze procedure wil ‘meeliften’ een kort bezwaarschrift moet indienen. Meer hierover leest in een eerder nieuwsbericht van ons.  

 

GEEN UITSTEL VAN BETALING

Voor onze cliënten met een belastbaar Box 3-vermogen hebben wij daarom bezwaar aangetekend tegen de aanslag IB 2017 voor wat betreft de Box 3-belasting. Zo behouden zij hun rechten. Nadrukkelijk is in dat bezwaar géén uitstel van betaling gevraagd. Het is dus verstandig de aanslag gewoon te betalen. Als de Hoge Raad gunstig beslist, krijgt iedereen zijn of haar geld terug. 

 

RENTE

Nu horen wij van diverse cliënten dat zij een brief van de Belastingdienst hebben ontvangen waarin staat dat zij hun (hele) aanslag voorlopig niet hoeven te betalen. Een vervelende zaak. Want bij uitstel van betaling wordt door de fiscus rente in rekening gebracht. En als de Hoge Raad ongunstig beslist, moeten deze mensen alsnog hun aanslag betalen – inclusief rente. 

 

ADVIES: BETAAL UW AANSLAG

Ons advies: heeft u zo’n brief ontvangt of ontvangen heeft, betaal de aanslag dan toch. Zo voorkomt u een latere aanslag met een hoger bedrag, namelijk inclusief rente. Is de aanslag onterecht, dan krijgt u uiteindelijk uw geld terug.  

 

Heeft u vragen over deze kwestie? Neemt u dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.