Nieuws

2 maart 2022
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis of garage), ontvangt u een WOZ-beschikking. Hierop staat onder ander de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. U ontvangt de WOZ-beschikking automatisch van uw gemeente als u een jaar eigenaar bent van de woning. Wanneer u de WOZ-beschikking niet automatisch heeft ontvangen, dan kunt u de WOZ-beschikking aanvragen via mijnoverheid.nl, uw gemeente of via het WOZ-waarde loket.

BELANG WOZ-WAARDE

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarde wordt gebruikt bij de berekening van de volgende belastingen:

  • De onroerendezaakbelasting (OZB) en soms ook de rioolheffing wordt door gemeenten bepaald op basis van de WOZ-waarde.
  • De Belastingdienst bepaalt de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurdersheffing op basis van de WOZ-waarde.
  • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Over het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde, des te hoger de belasting of heffing.

 

BEZWAAR

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. U kunt dan bezwaar maken bij uw gemeente. Dit moet binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking. Hoe u precies bezwaar maakt in uw gemeente, staat op de bijlage bij de WOZ-beschikking.

Bij uw gemeente kunt u een taxatieverslag aanvragen. Daarin staat hoe de waarde van uw onroerende zaak bepaald is. Ook staat in dit verslag de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen. Met deze informatie kunt u ook uitzoeken of de waarde van uw huis goed is berekend. Deze gegevens kunt u gebruiken in uw bezwaar.

 

INFORMEEL BEZWAAR

Bij sommige gemeenten kunt u ook informeel bezwaar maken. Zo krijgt u soms een mogelijkheid om samen met een taxateur de WOZ-waarde nog eens te bekijken. Als u er niet uit komt, kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

De gemeenten zijn niet verplicht om een informele procedure te gebruiken, als ze dit wel hanteren is dit een extra service van de gemeente.

 

NEEM CONTACT OP

Mocht u vragen hebben over de WOZ-beschikking of het bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, dan kunt u contact opnemen met een van onze fiscalisten via info@hlg.nl of bel ons: 033-4347200.