Nieuws

30 januari 2019

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en krijgt uw onderneming te maken met de gevolgen van Brexit? De Brexit-voucher geeft subsidie voor advies.  HLG is de laatste maanden veelvuldig bezig om ondernemers te begeleiden langs de valkuilen van de Brexit en weet dus uit ervaring hoe belangrijk dit onderwerp is. HLG zet daarom de ins & outs over de voucher voor u op een rij.

 Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. En dat roept vragen op. Vragen als ‘Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit?’ ‘Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen?’  

 

BRENG DE GEVOLGEN IN KAART 

Wat zijn de gevolgen precies? Doe de Brexit Impact Scan en u weet het. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, bijvoorbeeld omdat u zaken doet met Engeland, omdat u Britse werknemers heeft of een dochteronderneming in Groot Brittannië vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

 

VOOR WIE IS DE BREXIT-VOUCHER? 

U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

  • een mkb’er bent. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
  • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Het geldt dus niet als u een onderneming heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
  • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

 De voucher is specifiek voor uw onderneming en is niet overdraagbaar. 

 

WAAR IS DE BREXIT-VOUCHER VOOR BEDOELD 

U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:  

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;  
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.  

 

Er gelden wel een paar voorwaarden. De eerste voorwaarde is, dat de diensten waarop de voucher betrekking heeft niet voorzien in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager. Ook mogen ze niet behoren tot de gebruikelijke dienstverlening die u als aanvrager nodig heeft. Denk hierbij aan routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.  

 

WAT IS DE WAARDE VAN DE VOUCHER? 

Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief BTW. De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten worden ook niet vergoed. De minister verstrekt niet meer dan één voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waar de mkb-onderneming deel van uitmaakt.  

 

HOE LANG IS DE VOUCHER GELDIG? 

Een voucher is een halfjaar geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt moeten binnen deze periode plaatsvinden. De geldigheidsduur kan op uw verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal zes maanden.  

 

AAN WELKE VOORWAARDEN VOLDOET DE EXTERNE DESKUNDIGE? 

Het advies aan een externe deskundige wordt alleen vergoed als de deskundige voldoet aan deze eisen:  

  • ten minste hbo denk- en werkniveau;  
  • drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;  
  • werkt binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers. Deze organisatie heeft als een van de kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én heeft brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.  

 

ZO VRAAGT U DE BREXIT-VOUCHER AAN 

U vraagt de Brexit-voucher aan via mijn.rvo.nl. Hier leest u stap voor stap hoe u de voucher aanvraagt. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.  

 

NA AFLOOP VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Na het advies draagt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst over aan HLG. Dit doet u digitaal. HLG verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt zelf het bedrag boven de € 2.500 en de BTW.

 

Heeft u vragen of wilt u advies over de Brexit-voucher? Neem dan gerust contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.