Nieuws

7 november 2019

NIEUWE BTW-REGELING VOOR KLEINE ONDERNEMERS; ONDERNEEM TIJDIG ACTIE!

Per 1 januari 2020 wijzigt de btw-regeling voor kleine ondernemers van een belastingvermindering naar een belastingvrijstelling. Afhankelijk van uw huidige positie moet u wel of geen actie ondernemen. Als u actie zou moeten ondernemen, dan adviseren wij u dit tijdig te doen. Dit kan nog tot uiterlijk 20 november 2019. 

 

DE NIEUWE REGELING OP HOOFDLIJNEN 

Op dit moment kunnen kleine ondernemers een btw-vermindering krijgen, die wordt berekend over het bedrag dat per saldo aan btw verschuldigd is.
De vermindering wordt hoger naarmate de verschuldigde btw lager is. Bij een per saldo verschuldigde btw van maximaal € 1.345 is de vermindering gelijk aan het verschuldigde btw-bedrag en is dus geen btw verschuldigd.
Voldoet men daaraan, dan kan men tevens in aanmerking komen voor de zogenaamde “ontheffing van administratieve verplichtingen”: je hoeft dan geen aangifte btw meer in te dienen, je mag geen btw meer in rekening brengen, en je krijgt geen voorbelasting terug. 

Per 1 januari 2020 vervalt deze belasting-vermindering en krijgen kleine ondernemers met een omzet van niet meer dan € 20.000 op verzoek een belasting-vrijstelling. Zij hoeven dan – in de meeste gevallen – geen btw te voldoen en krijgen (automatisch) een ontheffing van administratieve verplichtingen. Ook hebben zij geen recht op aftrek van voorbelasting.

Dit lijkt een mooie vereenvoudiging, maar: de overgang van de oude naar de nieuwe regeling kan er ook toe leiden dat de eerder in aftrek gebrachte btw weer (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. 

 

WAT KUNT U DOEN? 

Afhankelijk van uw positie dient u wel of geen actie te ondernemen. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u uw positie bepalen: 

  Nu al ontheffing admin. verplichtingen  Nu geen ontheffing administratieve verplichtingen 
Omzet € 20.000  Zie toelichting bij punt 1  Zie toelichting bij punt 2 
Omzet € 20.000  Zie toelichting bij punt 3  Zie toelichting bij punt 4 

 

 1. Ontheffing administratieve verplichtingen en omzet niet meer dan € 20.000
  Voor u geldt dat de vrijstelling automatisch geldt. Dat betekent dat u geen btw hoeft te voldoen, een ontheffing van administratieve verplichtingen behoudt en geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.Actie: U hoeft geen actie te ondernemen, tenzij toepassing van de vrijstelling voor u niet wenselijk is. In dat geval moet u de toepassing van de vrijstelling opzeggen via het afmeldformulier op de website van de Belastingdienst.
  Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als toepassing van de vrijstelling leidt tot terugbetaling van aanzienlijke btw-bedragen voor investeringen uit het verleden. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 20 november 2019 invullen.  
 2. Geen ontheffing administratieve verplichtingen en omzet niet meer dan € 20.000
  Voor u geldt dat de vrijstelling niet automatisch geldt. U moet dus in principe btw voldoen én voldoen aan uw administratieve en factureringsverplichtingen. U heeft recht op aftrek van voorbelasting, tenzij dit recht om een andere reden al is beperkt (bijvoorbeeld omdat u
  – ook – vrijgestelde prestaties verricht).Actie: U moet actie ondernemen indien u de nieuwe regeling wil toepassen. U kunt tot uiterlijk 20 november 2019 een verzoek voor toepassing van de nieuwe regeling via het aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst indienen. Let erop dat als u kiest voor de nieuwe regeling u geen btw meer in aftrek mag brengen en u mogelijk btw moet terugbetalen op investeringen uit het verleden. 
 3. Ontheffing administratieve verplichtingen, maar omzet meer dan € 20.000
  U kunt geen gebruik maken van de nieuwe vrijstelling. U dient hiervan tijdig melding te maken bij de Belastingdienst.Actie: U moet uiterlijk 20 november 2019 melding maken bij de Belastingdienst dat u niet voldoet aan de voorwaarden van de nieuwe regeling. U zult worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangiftes. Maak hiervoor gebruik van het afmeldformulier van de Belastingdienst. 
 4. Geen ontheffing administratieve verplichtingen en omzet meer dan € 20.000
  U kunt geen gebruik maken van de nieuwe vrijstelling. Mogelijk past u nu nog een vermindering toe op grond van de huidige regeling. Dat is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk.Actie: U hoeft geen actie te ondernemen. 

 

AFWEGEN OF TOEPASSING VRIJSTELLING WENSELIJK IS 

Indien u in aanmerking komt voor de vrijstelling is het van belang af te wegen of de toepassing van de vrijstelling voor u voordelig is.

Het grootste voordeel van de vrijstelling isdat u – in de meeste gevallen – geen btw hoeft te berekenen en geen aangifte-, administratieve en factureringsverplichtingen (meer) heeft.

Het grootste nadeel is dat u bij de vrijstelling geen recht op aftrek van voorbelasting heeft en mogelijk nog btw moet terugbetalen op investeringen uit het verleden. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze fiscale medewerkers.