Nieuws

15 september 2016

In september jl. is HoogeveenLuigjes met het personeel een weekend naar Terschelling geweest. We deden buitenactiviteiten als een vorm van teambuilding. Kort nadat de trip en het programma geboekt waren, kwam een uitspraak van het Hof die bepaalde dat de buitenactiviteiten van een evenementenbureau – zoals bedrijfsuitjes ‘met sport en spel’– niet onder het lage BTW-tarief van 6% vallen, maar belast zijn met 21%.

Volgens het Hof kunnen de buitenactiviteiten niet worden aangemerkt als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening, mét het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie. BV X exploiteerde een activiteiten- en evenementenbureau. Zij organiseerde bedrijfsuitjes, zakelijke evenementen, schoolreisjes, teambuilding en dergelijk. Die activiteiten vonden plaats op zee, op het strand en in de duinen. Met beachvolleybal, boogschieten op het strand, kanoën in de branding, survivaltochten en mountainbiken in de bossen en duinen.

Volgens het Hof valt het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie onder het lage BTW-tarief. Maar dan moet het wel gaan om een accommodatie die gericht is op het beoefenen van de sport zelf, of die gebruikt wordt voor de deelnemers om zich gereed te maken voor het beoefenen van de sport of het beëindigen daarvan. Niet van belang is of het sporten geheel of gedeeltelijk op een openbare weg of een openbaar terrein plaatsvindt.

BV X had toestemming om haar activiteiten op het strand en in het bos te verrichten, maar zij had geen exclusief gebruiksrecht van die locaties. Het sporten vond plaats in de openbare ruimte; BV X kon derden daar niet weren. Het Hof besliste dat de door BV X gebruikte locaties geen sportaccommodatie waren in de zin van de BTW-richtlijn.

Is dit een tegenvaller voor HoogeveenLuigjes? Wij hebben toch immers recht op vooraftrek? Dat klopt, maar dan lopen we wel tegen het BUA aan. De BTW is alleen aftrekbaar wanneer de totale uitgaven per personeelslid niet meer dan € 227 per jaar (incl. BTW) zijn. Dat is het totaal van alle voorzieningen die ten behoeve van het personeel worden gemaakt. En daar kom je dan al snel aan.