Nieuws

30 augustus 2018

U stuurt uw klant een factuur. Deze blijkt oninbaar te zijn: de klant betaalt niet of gaat failliet. Hoe zit het dan met de BTW? Die heeft u immers al afgedragen. In 2017 is de regelgeving omtrent de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen gewijzigd. Wat betekent dat voor u? We leggen het u graag uit.

Op het moment dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar blijkt te zijn, mag u de BTW terugvorderen. Voorheen was dit mogelijk op het moment dat redelijkerwijs kon worden aangenomen dat de klant niet meer zou betalen. Nu is dat concreet gemaakt: een vordering wordt geacht oninbaar te zijn uiterlijk 1 jaar na de opeisbaarheid van de vordering. Eerder kan ook, als u dat aannemelijk kunt maken.

 

BTW TERUGVRAGEN

Een voorbeeld. Op 1 maart 2017 heeft u een factuur verstuurd van € 121. De BTW is € 21, en u betaalt dit bedrag aan de Belastingdienst. De vordering is vanaf 1 april 2017 opeisbaar. Op 1 april 2018 wordt de vordering geacht oninbaar te zijn. U kunt dan de BTW aan de Belastingdienst terugvragen. Dit doet u in Q2. Bent u te laat met terugvragen, dan kunt u dit nog corrigeren in de suppletieaangifte over 2018. Ontvangt u een jaar na de opeisbaarheid van de vordering alsnog een gedeelte van de vergoeding, dan moet u weer BTW afdragen.

 

PAS OP VOOR DUBBELE AFDRACHT 

Iets om goed op te letten is dit: er kan dubbele afdracht ontstaan als de BTW niet is teruggevraagd op het moment dat de vordering oninbaar werd geacht. Stel, u heeft op 1 april 2017 een factuur verstuurd van € 1.210. U heeft de BTW, € 210,- betaald aan de Belastingdienst. De vordering blijkt in eerste instantie oninbaar. Maar op 1 juli 2018 betaalt de klant alsnog. U betaalt de € 210 BTW aan de Belastingdienst. U heeft echter over het hoofd gezien dat u deze BTW in 2017 ook al betaald heeft, maar niet heeft teruggevraagd. Heel begrijpelijk, maar u betaalt nu wel teveel. Bespreek dit met uw accountant: in de suppletie aan het eind van het boekjaar kunnen we dit voor u corrigeren.

 

Heeft u vragen over de teruggaaf van BTW op oninbare vorderingen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder!