Nieuws

16 april 2024
Houten huisje op HLG papier met HLG pen en HLG servies

Vanaf 1 januari ondergaan de regels met betrekking tot de btw op servicekosten bij de verhuur van onroerend goed een verandering. Deze veranderingen zijn met name van belang voor degene die onroerend goed verhuren zonder btw en aanvullend servicekosten in rekening brengen, zoals voor gas, water en elektriciteit. Dit betreft voornamelijk particulieren die hun (tweede) woning verhuren. Als de jaarlijkse aanvullende servicekosten minder dan €10.000 bedragen, kunnen zij zich aanmelden voor de KOR (Kleine Ondernemersregeling) en hoeven zij geen btw in rekening te brengen.

Vanaf 2024 geldt een nieuw beleid rondom de btw over servicekosten bij verhuur van onroerend goed. Onder servicekosten vallen onder andere schoonmaak-, reparatie- en huisvuilverwijderingskosten, evenals de kosten voor het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een alarmsysteem. Soms omvatten de kosten ook nutsvoorzieningen zoals gas, water, elektriciteit en warmte.

Om te bepalen of btw moet worden berekend over servicekosten, moet worden vastgesteld of deze kosten een afzonderlijke prestatie vormen of opgaan in de verhuur van het onroerend goed. Indien het een afzonderlijke prestatie betreft, dient over het algemeen btw te worden berekend. Indien de servicekosten opgaan in de verhuur, hangt de btw-heffing af van de btw-status van de verhuur.

Het beleid vanaf 2024 omvat jurisprudentie die na 2013 is verschenen. Hieruit volgt dat servicekosten als afzonderlijke prestaties worden beschouwd wanneer de huurder zelf kan kiezen wie de dienst verricht of in welke mate hij de goederen en diensten afneemt. Bij levering van nutsvoorzieningen wordt nu expliciet gesteld dat dit een afzonderlijke prestatie is als de huurder vrij zijn gebruik van de nutsvoorziening kan bepalen.

Kortom, de nieuwe regels en beleidslijnen kunnen complex zijn. Als u twijfelt over de toepassing ervan in uw situatie, kunt u contact opnemen met onze adviseurs voor een nauwkeurige beoordeling. Het oude beleid mag nog worden toegepast tot 1 januari 2025, wat betekent dat als u momenteel wel of geen btw berekent op basis van het oude beleid, u dit in 2024 kunt blijven doen.

Auteur: Yonne Derckx, Belastingadviseur