Nieuws

11 september 2023
Turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de tijdelijke wet inzake transparantie bij een Turboliquidatie in werking. De wet zal in ieder geval 2 jaar van kracht zijn, maar kan verlengd worden.

De turboliquidatie is een mogelijkheid om een lege rechtspersoon op laten houden te bestaan als er geen baten meer zijn. Dit kan dan zonder vereffening, op het moment dat het besluit tot ontbinding wordt genomen. Op dit moment bestaat er geen verplichting om hierover verantwoording af te leggen en schuldeisers kunnen ook geen verzet aantekenen. Dit is een makkelijke manier van ontbinden, maar hier wordt ook misbruik van gemaakt doordat er bijvoorbeeld niet betaalde schulden achterblijven.

Vanaf 15 november 2023 dienen er bij toepassing van de turboliquidatie binnen 14 dagen na liquidatie de nodige zaken bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden, onder andere de balans per liquidatiedatum en de jaarcijfers over vorige boekjaren, alsmede een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van baten en of er onbetaalde schuldeisers achterblijven. Ook dienen schuldeisers actief geïnformeerd te worden over de liquidatie.

Daarnaast regelt de wet dat als er sprake is van misbruik of als de nieuwe voorwaarden niet zijn nagekomen dat de verantwoordelijke bestuurder van de geliquideerde rechtspersoon een bestuursverbod kan krijgen opgelegd voor maximaal 5 jaar.

Wat betekent bovenstaande voor u?
Stel u heeft een inactieve vennootschap welke u op termijn zou willen liquideren, dan is het zinvol om na te gaan of de liquidatie kan plaatsvinden via de procedure van de turboliquidatie. Als dat zo is dan valt het aan te bevelen de liquidatie uit te voeren vóór 15 november 2023, zodat voorkomen wordt dat er aan de extra eisen rond deponeren voldaan dient te worden.

Neem contact op met uw HLG adviseur om uw concrete situatie door te nemen en een actieplan op te stellen.

 Auteur: Arjen Ploegman, Director Tax HLG