Nieuws

12 oktober 2015

Op 1 januari 2016 gaat de Wet aanpak schijnconstructies van start.
En dat betekent dat er tenminste drie dingen veranderen voor u:

• U mag het wettelijke minimumloon alleen nog via de bank betalen. Dus niet contant.
• Het wettelijk minimumloon is niet vatbaar voor verrekening of inhouding door de werkgever.
• De opdrachtgever is er aansprakelijk voor dat de werkgever het verschuldigde loon betaalt aan de werknemer.