Nieuws

22 december 2022
Married couple

Bent of komt u met uw huwelijkspartner huwelijkse voorwaarden overeen met een periodiek verrekening beding? Dan is het belangrijk het begrip inkomen goed te definiëren. Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de DGA alleen het daadwerkelijk van de BV genoten arbeidsinkomen behoort.

Bijvoorbeeld: In 2003 zijn een man en vrouw gehuwd onder huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van elke huwelijksgoederengemeenschap. In de huwelijkse voorwaarden is een bepaling opgenomen over de verdeling van de kosten van de huishouding. Deze kosten komen ten laste van de netto-inkomens van de man en de vrouw naar evenredigheid.

Verder staat in de huwelijkse voorwaarden wat onder netto-inkomen wordt verstaan. Namelijk, winst uit onderneming in de zin van de Wet IB 2001 en loon in de zin van de Wet Loonbelasting. Winst uit onderneming is kort gezegd ook de winst van een BV, zijnde minimaal het gebruikelijk loon. Kan op grond hiervan geen netto-inkomen worden bepaald en heeft een van de echtelieden dividend uit de BV genoten, dan behoren die ook tot de netto-inkomens.

In geschil bij de rechtbank Den Haag is onder meer de uitleg van het periodieke verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden. De vrouw wil ook het in de BV’s opgebouwde vermogen, althans de waarden van de aandelen van de ondernemingen, in de verrekening betrekken. De vrouw stelt dat de inkomsten van partijen gezamenlijk zijn.

Opgepotte winsten behoren niet tot netto-inkomen
De rechtbank oordeelt dat de vrouw onvoldoende heeft onderbouwd dat de bedoeling van partijen een volledige gemeenschap van inkomen is geweest. Volgens de rechtbank hebben de man en de vrouw nadrukkelijk uitzonderingen op het inkomensbegrip opgenomen. Hieruit blijkt dat partijen bewust de in de BV’s opgepotte winsten hebben willen uitsluiten van het begrip netto-inkomen. Partijen hebben de bedoeling gehad en ook redelijkerwijze moeten begrijpen dat de niet-uitgekeerde winsten van de BV’s niet voor verrekening in aanmerking zouden komen.

Wilt u hier meer over weten of heeft u hier hulp bij nodig? HLG kan daarbij helpen.