Nieuws

10 september 2020

Stel: u bent ondernemer en wilt met pensioen. Of u wilt uw onderneming verkopen op de top van de markt en zakelijk een andere weg inslaan. Ook kan het zijn dat u om moverende redenen uw onderneming van de hand moet doen. U kunt uw onderneming wel willen verkopen, maar voor welk bedrag? Wat is de waarde van uw onderneming? Voor welke prijs kunt u uw onderneming te koop zetten? Het zijn moeilijke vragen, er bestaan dan ook genoeg misvattingen bij het bepalen van de waarde van een onderneming.

 

Zo bestaat er allereerst een verschil tussen de waarde en de prijs van de onderneming; waarde ìs geen prijs. Vaak worden deze twee begrippen door elkaar gehaald. De prijs is de tegenprestatie die de koper levert. De (economische) waarde die door deskundigen, zoals Register Valuators, wordt berekend is subjectief en is zij een uitkomst die geldt voor een specifiek moment, specifieke omstandigheden en specifieke veronderstellingen.

WAARDE BEPALEN, WAARDE TOEVOEGEN EN VERMOGENSKOSTEN

Bij het berekenen van die waarde is de veronderstelling dat een ondernemer door zijn handelen, vanuit zijn perspectief waarde toevoegt aan de onderneming met de verwachting zijn eigen positie te verbeteren. Ook wordt een berekend of verondersteld rendement op het door de ondernemer geïnvesteerde vermogen in de berekening van de waarde meegenomen. We noemen dat de vermogenskosten. De meeste MKB-ondernemers doen dat niet. Sterker nog; die kennen dit fenomeen vaak niet. Laat staan wat het betekent en hoe het zich vertaalt naar een waardebegrip. Om die reden adviseren wij om goed door te vragen hoe de waarde van uw onderneming is berekend (welke technieken gehanteerd zijn) en wat het voor u in uw specifieke situatie betekent.

WAARDERING ALS UITGANGSPUNT VOOR DE TRANSACTIE

Een kopende partij heeft zijn eigen visie op de onderneming en vormt daarbij een eigen waardeperceptie. Om die reden zal de transactieprijs bijna nooit overeenkomen met de berekende waarde. Echter, significante afwijkingen zullen altijd een rationele grondslag hebben. Is dat niet het geval dan heeft een transactie geen zin. Immers, beide partijen moeten hun positie hebben verbeterd. Het is aan de partijen om het individuele optimum te vinden en daar een transactie op doen. Voor de verkopende partij is niettemin een goede waardering van de onderneming het uitgangspunt.

HISTORISCHE WINSTEN GEEN GROND VOOR WAARDERING EN UITEINDELIJKE PRIJS

Veelal wordt door ondernemers (verkopende partij) gesproken over historische winsten om te komen tot een waardering en uiteindelijke prijs voor een transactie. Echter, ook dit is een misvatting. Bij het economisch waarderen wordt gekeken naar toekomstige geldstromen. Immers, een koopsom kan enkel worden terugbetaald met in de toekomst te realiseren geldstromen. Aan de andere kant is het niet aannemelijk dat een onderneming die structureel verlies leidt, in de basis in staat is duurzame positieve kasstromen te realiseren. We zien gekkere dingen, maar dan in de niet reëlere economie. Denk aan beursbedrijven die steevast verlies laten zien, maar in beurswaarde toenemen. Daar zitten niet zelden andere – al dan niet rationele – motieven achter.

WINSTEN GEEN  BRON VAN DE WAARDE

Ook is het een misvatting dat winsten de bron zijn van de waarde. De vragen die daarbij rijzen: hoe ziet het stelsel van winstbepaling eruit? Wat is winst? Wat is de factor waarmee gerekend wordt en waarom? Wat is de rationale? Deze componenten staan niet vast en zijn voor iedereen anders uitlegbaar. Winst is een begrip en bewerkelijk. Een geldstroom is een feit, die kun je niet bewerken.

WINST VOOR INTERESTEN EN  BELASTINGEN

Vaak wordt tegenwoordig in de praktijk gesproken over X keer de EBITDA (winst voor interesten, belastingen en afschrijvingen); een populair begrip. Echter, achter dit soort multiples (zo heet dat) zit altijd een ratio. Het kan zijn de terugverdientijd, de rendementseis (vermogenskosten of in interne rentabiliteit, enzovoorts) of simpelweg een strategische/commerciële overweging. Er zit doorgaans altijd wel een ‘spreadsheet’ achter een bod of een wens.

HLG CORPORATE FINANCE

Kortom: het waarderen van een onderneming, het bepalen van een realistische (of strategische) prijs en het komen tot een transactie is een intensief traject. Bij HLG corporate finance zijn dit vragen die dagelijks de revue passeren. Dus zit u in een dergelijke situatie, neem dan gerust contact op met Carlos Apapoe via 033 – 434 70 00 of ca@hlg.nl. In een kennismakingsgesprek bespreekt Carlos graag uw ondernemings- en privédoelen en welk pad wij met u kunnen bewandelen om deze te behalen.