Nieuws

8 november 2022

JUBELTON

De schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (ook wel bekend als de jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 (was € 106.671). Per 1 januari 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft.

Als u nog gebruik wilt maken van de vrijstelling van € 106.671, moet u dat dit jaar regelen. Degene die de schenking ontvangt heeft dan nog tot eind 2024 de tijd om de schenking te besteden aan de eigen woning.

VRIJE RUIMTE

Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling. Als er nog vrije ruimte resteert kunt u dit gebruiken om nog in 2022 belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen te doen aan uw werknemers.

In 2023 wordt de vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 verhoogd tot 3% (2022: 1,7%). Als u de vrije ruimte over 2022 overschrijdt, kunt u overwegen om vergoedingen en verstrekkingen uit te stellen tot in 2023.

VERSOBERING BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING (BOR)

In het Belastingplan is nu nog geen wijziging opgenomen ten aanzien van de faciliteiten die er zijn voor bedrijfsopvolgingen. De versobering van de BOR staat wel op de politieke agenda. Naar verwachting zal dit voor 2024 en mogelijk al voor 2023 gaan gelden. Aangegeven is dat de verhuur van vastgoed mogelijk niet meer zal delen in deze fiscale faciliteiten.

Begin november komt het kabinet met een reactie op een onderzoek dat is uitgevoerd naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Er wordt breed rekening mee gehouden dat de faciliteiten worden versoberd en (deels) zelfs afgeschaft. Kom nu nog in actie en maak gebruik van de fiscale faciliteiten van bedrijfsopvolging.

AFTREKPOSTEN IN 2022 NOG TEGEN 40%

Het tarief van de eerste schijf in box 1 daalt volgend jaar naar 36,93%. De meeste aftrekposten kunnen dan slechts tegen dit tarief worden verrekend. Voor dit jaar kan dit nog tegen een tarief van 40%. Dit geldt als je inkomen meer dan € 73.031 bedraagt en je aftrekposten dus (deels) tegen het hoogste tarief kunt aftrekken. Je kunt hierop inspelen door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan het vooruitbetalen van hypotheekrente.

OVERDRACHTSBELASTING

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen, woningen gekocht ter belegging (verhuur) en bijvoorbeeld vakantiewoningen stijgt van 8% naar 10,4% in 2023. Als u van plan bent om op korte termijn (bijvoorbeeld) een vakantiewoning of bedrijfspand aan te schaffen, doe dat dan nog dit jaar.

VERBREKEN FISCALE EENHEID VPB

In 2023 wordt de schijfgrens van de vennootschapsbelasting (waarover het lagere tarief verschuldigd is) verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Vanaf 2023 bedraagt de vpb over de eerste schijf tot € 200.000 19% en over het meerdere 25,8%. Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief én het verlagen van de eerste tariefschijf, wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Na verbreking van de fiscale eenheid kan iedere afzonderlijke vennootschap het lagere tarief in de eerste tariefschijf benutten.