Nieuws

28 juni 2016

Een erfenis met meer schulden dan bezittingen: in de praktijk blijkt dat erfgenamen hierdoor steeds vaker in de financiële problemen komen. Tegen de tijd dat de erfgenaam in actie komt, blijkt het vaak niet meer mogelijk om te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Hij is dan met zijn privévermogen aansprakelijk. Gelukkig is er nu een nieuwe regeling door de Eerste Kamer die erfgenamen beter beschermt. Hoe ziet deze nieuwe regeling eruit?

Wie een erfenis krijgt, kan deze zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Wat betekent dit?

  • Bij aanvaarden wordt u (mede)eigenaar van alle bezittingen, maar ook van alle schulden van de erflater.
  • Beneficiair aanvaarden wil zeggen dat u de erfenis alleen accepteert als de bezittingen groter zijn dan de schulden.
  • Verwerpt u de erfenis, dan bent u geen erfgenaam meer en deelt u niet mee in de bezittingen en schulden.

De keuze om de erfenis (beneficiair) te aanvaarden of te verwerpen is eenmalig. U kunt er niet meer op terugkomen. Als u een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden of wilt verwerpen, legt u een verklaring af bij de rechtbank. Meestal verzorgt de notaris deze verklaring. Om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, hoeft u geen verklaring af te leggen.

Zuivere aanvaarding – soms onbedoeld

In sommige gevallen kunt u onbedoeld geconfronteerd worden met zuivere aanvaarding. Elke kleine handeling wordt gezien als gedrag alsof u de nalatenschap aanvaard hebt. Bijvoorbeeld het mee naar huis nemen van een fotolijstje of het betalen van een openstaande rekening van de erflater. Bij dit gedrag gaat de wet ervan uit dat u daarmee gekozen hebt voor zuivere aanvaarding. Dan kunt u dus niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Veranderde wet per 1 september

Op 7 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de erfgenamen beter beschermd zijn tegen de schulden van de erflater. In de wet is een verduidelijking gekomen over onbewust zuiver aanvaarden. Vanaf 1 september is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen uit de erfenis verkoopt. Of als hij op een andere manier zorgt dat een eventuele schuldeiser niet meer kan verhalen. Het kan gebeuren dat de erfgenaam pas na het zuiver aanvaarden van de erfenis wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Nu is het nog zo dat die de erfgenaam die schuld moet voldoen. Na 1 september kan de erfgenaam dan naar de kantonrechter om te vragen om bescherming van zijn privévermogen.