Nieuws

10 april 2019

De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) heeft 22 maart uitgeroepen tot de ‘Dag van het Erfrecht’. Op deze dag werd extra aandacht gevraagd voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.  

Dat juich ik toe. En laat het afwikkelen van de nalatenschap niet over aan de erfgenamen, want dan ‘erft’ ook de Belastingdienst mee. Neem als toekomstig erflater nu de eigen regie over jouw nalatenschap. Dat doe je door een testament te maken. 

  

EEN VOORBEELD 

Echtpaar met twee kinderen. Hun vermogen bestaat uit een huis waarvan de hypotheek inmiddels is afgelost. De woning heeft een waarde van € 600.000. Bij overlijden van één van de echtelieden, is de langstlevende 70 jaar. 

Bij wet is de verdeling van het vermogen door overlijden als volgt: de langstlevende echtgenoot erft alles. De kinderen krijgen een vordering die over het algemeen pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende.  

Dit klinkt als een prima verdeling. Immers, vaak willen we dat de langstlevende financieel op oude voet verder kan leven.  

 

Maar belastingtechnisch is de wettelijke verdeling niet optimaal. In dit voorbeeld moet circa € 7.500 erfbelasting betaald worden. Dit komt doordat de kinderen over de vordering erfbelasting moeten betalen. De langstlevende – die een hoge vrijstelling voor de erfbelasting heeft – erft door de schuld minder.  

Een testament kan zorgen voor een optimale verdeling. Niet alleen de kinderen moeten wachten op de erfenis tot de langstlevende is overleden, maar ook de Belastingdienst.    

  

Wilt u meer informatie over het besparen van erfbelasting door middel van een testament of andere erfbelasting besparende maatregelen? Neem dan contact op via info@hlg.nl of 033-4347200.