Nieuws

6 december 2023
Europese commissie

Europese commissie verhoogt grensbedragen verplichte jaarrekeningcontroles

De Europese Commissie heeft, na overleg waarbij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een belangrijke rol speelde, besloten om de geldbedragen waarboven bedrijven verplicht zijn hun jaarrekeningen te laten controleren, te verhogen. Deze wijziging in een bestaande richtlijn uit 2013 is essentieel om kleine en middelgrote bedrijven te behoeden voor de kosten van dure accountantscontroles, indien de drempels niet zouden worden aangepast aan de stijgende prijzen.

Drempels
Sinds 2013 waren deze drempels niet herzien, ondanks de mogelijkheid voor de Europese Commissie om dit elke vijf jaar te doen. Na een raadpleging heeft de Commissie besloten de drempels met 25 procent te verhogen om de inflatie mee te nemen. Om aan deze nieuwe regels te voldoen, moeten landen wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen nemen, geldig voor boekjaren die op of na 1 januari 2024 beginnen. Sommige landen kunnen ervoor kiezen deze regels eerder toe te passen, vanaf boekjaren die op of na 1 januari 2023 starten.

De NBA heeft zich actief ingezet om deze drempelverhoging onder de aandacht te brengen van Nederlandse en Europese politici. Minister Kaag van Financiƫn heeft het onderwerp in Brussel besproken. Na een snelle raadpleging, waarbij 64 schriftelijke reacties werden ontvangen, waaronder die van de NBA, ligt het nu bij de Nederlandse wetgever om de aangepaste Europese richtlijn te implementeren. Nederland zal dit waarschijnlijk snel doen, en de NBA hoopt op toepassing van de hogere drempels vanaf boekjaar 2023, wat het ministerie van Financiƫn zal worden medegedeeld.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem contact op met uw adviseur bij HLG.

Auteur: Harry Geerts, Partner