Nieuws

19 december 2018

Een zoon heeft een lening bij zijn ouders afgesloten om een eigen huis te kunnen financieren. Aflossingsvrij en zonder zekerheidsstelling. En met 9% renteWat vindt de fiscus hiervan? Een casus. 

De heer X heeft een huis in eigendom. Om de woning te financieren, heeft meneer een annuïteitenlening bij zijn ouders afgesloten met een looptijd van 30 jaar. De rente op deze lening is 9% per jaar met een rentevaste periode van 15 jaar. Voor deze lening is geen hypothecaire zekerheid gesteld.  

 

3% RENTE GEBRUIKELIJK

De inspecteur van de Belastingdienst is het niet eens met het hoge rentepercentage. De Belastingdienst meent dat slechts 4,5% zakelijk is. De rest van het percentage wordt aangemerkt als schenking aan de ouders. Voor de aangifte inkomstenbelasting accepteert hij slechts een aftrek van 4,5%. De rechtbank stelt, dat ten tijde van het afsluiten van de lening (2015) een rente van slechts 3% gebruikelijk was. Echter, het ontbreken van enige zekerheden rechtvaardigt in het algemeen het hoger rentepercentage.  

 

GEEN RECHTVAARDIGING

De rechtbank oordeelt dat in dit geval geen sprake is van een substantieel risico dat het kind zijn verplichtingen niet na kan komen. Om die reden ziet de rechtbank dan ook geen rechtvaardiging voor het extreem hoge rentepercentage. De rechtbank vindt het redelijk dat de inspecteur een opslag van 1,5% op de 3% heeft toegepast, zodat zijn standpunt kan worden gevolgd. (Rechtbank Den Haag, 4 september 2018) 

 

HOGER BEROEP

De belanghebbenden zijn in hoger beroep gegaan. Wij wachten het vervolg met belangstelling af. Duidelijk lijkt wel dat een extreem hoge rente in de toekomst niet zonder meer stand kan houden. In de praktijk zien wij geregeld dat het percentage van 6 gehanteerd wordt. De vraag is of de rechter dit zal sanctioneren. 

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.