Nieuws

6 december 2021
Geld wordt in een spaarvarkentje gestopt

Er zijn opnieuw financiële steunmaatregelen voor bedrijven vanwege de coronamaatregelen. In dit artikel vertellen wij meer over deze steunmaatregelen en de voorwaarden om deze als onderneming aan te vragen.  

 

 

TVL (tegemoetkoming vaste lasten)

Ondernemers kunnen straks weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Zij moeten in het vierde kwartaal van 2021 dan wel minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoen aan de overige voorwaarden.

De subsidie wordt berekend door het percentage omzetverlies te vermenigvuldigen met de omzet uit de referentieperiode. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage aandeel in de vaste lasten volgens de KvK op basis van SBI-code. De regeling is ook toegankelijk voor wie nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de TVL-regeling.

Bijkomende voorwaarde is dat om in aanmerking te komen voor de TVL bedrijven een vestigingsadres moeten hebben, los van het woonadres.

 

NOW5

Ook de NOW kan voor de zevende keer worden aangevraagd bij het UWV. Deze NOW heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Een aantal wijzigingen zijn:

  • Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starters worden gezien: werkgevers die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
  • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
  • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021.

Het percentage omzetverlies van 20% blijft ongewijzigd. Alle voorwaarden voor het aanvragen van de NOW zijn te vinden via de website van de overheid.

 

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

Ook het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is verlengd. Wanneer u eerder al uitstel van betaling had, wordt het uitstel automatisch verlengd. Het uitstel geldt voor alle reeds openstaande belastingschulden en alle belastingschulden die vóór 1 februari 2022 ontstaan. Als u nog geen uitstel van betaling heeft, is er de mogelijkheid om dit vóór 1 februari alsnog aan te vragen.

Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Als u vragen heeft over de nieuwe maatregelen en wat voor invloed dit heeft voor uw onderneming, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.