Nieuws

4 april 2023
rente

Het gebruikelijke salaris voor een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is per 2023 vastgesteld op minimaal
€ 51.000. De DGA is bestuurder van de eigen BV en werknemer van de eigen BV. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf een te laag salaris uitbetaalt, is in de wet een regeling gebruikelijk salaris opgenomen. Dit vereist dat de DGA in de loonaangifte een salaris opgeeft dat gebruikelijk is voor hun functie en werkzaamheden.

Voor de berekening van het DGA-salaris over 2023 staat in de wet dat iemand die werkzaamheden verricht voor een onderneming waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (meer dan 5% van de aandelen), wordt geacht in 2023 minimaal € 51.000 aan salaris te verdienen Het salaris mag daarnaast ook niet lager zijn dan dat van de meest verdienende medewerker binnen de onderneming aan loon geniet.

Tot en met 2022 mocht het salaris maximaal 25% afwijken van wat gebruikelijk is in niet-DGA-relaties (efficiëntiemarge). Vanaf 2023 is deze doelmatigheidsmarge vervallen. Het gevolg is dat veel salarissen van DGA’s aangepast dienen te worden om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten.

Het is dus van belang om tijdig te beoordelen of het huidige salaris dat u als DGA van uw eigen BV geniet nog wel op het juiste niveau is vastgesteld. Neem daartoe contact op met uw belastingadviseur van HLG om hier samen een goede keuze in te maken en tijdig een aanpassing in de maandelijkse loonadministratie door te voeren.