Nieuws

22 december 2022
Blauwe envelop en geld

Wijzigingen gebruikelijk-loonregeling
Vanaf 1 januari 2023 gaan er twee dingen wijzigen in de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA.

Allereerst wat achtergrondinformatie. Voor iemand die meer dan 5% van de aandelen in een BV heeft waarin hij/zij werkzaam is, geldt de gebruikelijk-loonregeling.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of het geheel concern;
  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (doelmatigheidsmarge).

Met een ondergrens van € 48.000.

Vanaf 1 januari 2023 gaan er twee dingen wijzigen in de gebruikelijk-loonregeling

  • Het minimum van € 48.000 wordt verhoogd naar € 51.000.
  • De doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor het loon minimaal gelijk moet zijn aan 100% van het loon uit een meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Deze wijzigingen hebben als gevolg dat een DGA over het algemeen zichzelf een hoger loon moet uitkeren.

Benutten vrije ruimte WKR door onbelaste vergoeding
Onder de WKR-regeling kan een werkgever (de BV) onbelaste vergoedingen aan werknemers (de DGA) doen ter hoogte van de vrije ruimte. In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere.

Ons advies is om, met het eind van 2022 in zicht, te kijken of deze vrije ruimte volledig is benut. Wanneer dit niet het geval is kan de resterende vrije ruimte van 2022 bijvoorbeeld gebruikt worden om een onbelaste uitkering te doen aan de DGA of andere werknemers binnen het bedrijf. Dit mag (afgezien van de vrije ruimte) tot € 2.400 per werknemer per jaar zijn. Een onbelaste uitkering moet nog in 2022 worden uitbetaald.

Voorbeeld: wanneer een DGA een salaris heeft van € 60.000 (en enig werknemer is), bedraagt de vrije ruimte over 2022 € 1.020. Wanneer er nog geen vergoedingen en verstrekkingen zijn gedaan ten laste van de vrije ruimte, kan deze € 1.020 belastingvrij worden uitgekeerd aan de DGA.