Nieuws

5 augustus 2021

In 2021 zal er nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat een werkgever ook in 2021 geen herziening van de lage WW-premie hoeft toe te passen. Voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt betaalt een werkgever net als vorig jaar de lage WW-premie.
 
 
 

Door de coronacrisis werd in 2020 het onderdeel over herziening van de premiedifferentiatie WW tijdelijk aangepast. Deze aanpassing geldt ook in 2021. Door de coronacrisis is in sommige sectoren veel overwerk nodig, zoals in de zorg. Als je de lage WW-premie moet herzien bij overwerk kan dat nadelige gevolgen hebben. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk. Dit geldt voor alle sectoren.
Meer informatie over de premiedifferentiatie is ook te lezen op de website van het UWV.

WIJ HELPEN U GRAAG

Heeft u vragen over de ww-premie bij vaste en flexibele arbeidscontracten? Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via info@hlg.nl of 033 – 434 72 00.